«Προτεραιοποίηση των επιλογών στις πολιτικές υγείας: Η περίπτωση της αντιμετώπισης των νεοπλασμάτων» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Προτεραιοποίηση των επιλογών στις πολιτικές υγείας: Η περίπτωση της αντιμετώπισης των νεοπλασμάτων

Προτεραιοποίηση των επιλογών στις πολιτικές υγείας: Η περίπτωση της αντιμετώπισης των νεοπλασμάτων
  • ISBN: 978-960-03-6533-7
  • σελ. 224
  • 26 Νοεμβρίου 2018
  • € 14,00

Περίληψη

Παραδοσιακά, η κατανομή των σπάνιων υγειονομικών πόρων βασίζεται, κατά κύριο λόγο, σε «λογιστικές» προσεγγίσεις μονοδιάστατου χαρακτήρα. Άλλες φορές προκύπτει από την προσκόλληση στην «αδράνεια» των ιστορικών στοιχείων ή ακόμα και ως αποτέλεσμα της πίεσης ομάδων συμφερόντων. Κατά συνέπεια, οι αποφάσεις κατανομής αποτυγχάνουν συστηματικά να ενσωματώσουν τις αξίες και τις προτιμήσεις της κοινωνίας. 

Σε αντίθεση με την κρατούσα πρακτική, η προσέγγιση που παρουσιάζεται σε αυτό το βιβλίο αποτελεί την πρώτη απόπειρα διαμόρφωσης ενός διαφορετικού και νεωτερικού υποδείγματος κατανομής των πόρων υγείας. Με τη χρήση της πολυκριτηριακής μεθοδολογίας στη λήψη αποφάσεων, η παρούσα εναλλακτική προσέγγιση έχει ως στόχο μια κοινωνικά δίκαιη και αποδοτική κατανομή των σπάνιων υγειονομικών πόρων, με έμφαση στα νεοπλάσματα. 

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους επιστήμονες της υγείας, σε όσους λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες σχετίζονται με την κατανομή των πόρων και, ευρύτερα, σε όσους ενδιαφέρονται για τα ζητήματα της υγείας, και αποσκοπεί στη βελτίωση των «εργαλείων» αναζήτησης της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της ισότητας και της κοινωνικής ευημερίας. 

Βιογραφικά στοιχεία

Κώστας Αθανασάκης

Ο Κώστας Αθανασάκης γεννήθηκε στα Τρίκαλα. Έχει πραγματοποιήσει σπουδές στο Τμήμα Οι­κονομικών Επιστημών της σχολής ΝΟΠΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην «Ορ­γάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», του ομώνυμου Διατμηματικού-Διαπανεπιστημιακού ΠΜΣ και τίτλων εξειδίκευσης στην Οικονομική Αξιολόγηση των Υπηρεσιών Υγείας. Επίσης, είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό πεδίο της Οικονομικής Αξιολόγησης.
Βιβλιογραφία

Γιάννης Κυριόπουλος

Ο Γιάννης Κυριόπουλος έχει σπουδάσει στην Αθήνα και στο Παρίσι ιατρική, δημόσια υγεία, κοινωνική πολιτική και οικονομικά της υγείας. Είναι ομότιμος καθηγητής Οικονομικών της Υγείας (ΕΣΔΥ) και έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό επιστημονικών άρθρων και βιβλίων, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλές έρευνες και συνέδρια. Για τη δραστηριότητά του έχει τιμηθεί από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Εκτός από τις επιστημονικές εργασίες του έχει εκδώσει ποιήματα, δοκίμια και μεταφράσεις.
Βιβλιογραφία

Βίκυ ΝαούμΒιβλιογραφία

Ελπίδα Πάβη

Η Ελπίδα Πάβη γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Οδοντιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Diploma (PGDip) στα Οικονομικά της Υγείας από το Πανεπιστήμιο York της Βρετανίας, Master Δημόσιας Υγείας (MPH) από το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης και Διδακτορικού (PhD) από το ίδιο Πανεπιστήμιο στο πεδίο της Επιδημιολογίας και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας με έμφαση στις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία και στις υπηρεσίες υγείας. Έχει εργαστεί στα Πανεπιστήμια της Γλασκόβης και του Dun­dee της Σκωτίας, στο Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (Αθήνα), στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και από το 2003 εργάζεται και διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.
Βιβλιογραφία