«Το ταξίδι των γυναικών με καρκίνο του μαστού» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Το ταξίδι των γυναικών με καρκίνο του μαστού

Μια προσέγγιση της διαχείρισης της νόσου στην Ελλάδα

Το ταξίδι των γυναικών με καρκίνο του μαστού
  • ISBN: 978-960-03-6082-0
  • σελ. 128
  • 22 Σεπτεμβρίου 2016
  • € 12,72

Περίληψη

Ο καρκίνος του μαστού παρουσιάζει σημαντικά υψηλά ποσοστά επιβίωσης (survival rates), τα οποία διαχρονικά εμφανίζουν βελτίωση. Ωστόσο παρατηρούνται διαφορές στα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών με καρκίνο του μαστού μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών αλλά και διεθνώς, οι οποίες μπορούν να αποδοθούν πρωτίστως στο στάδιο της νόσου στο οποίο συμβαίνει η διάγνωση. Πέραν όμως της διάγνωσης του καρκίνου σε πρώιμο στάδιο, η διαθεσιμότητα αποτελεσματικών θεραπειών και η πρόσβαση των ασθενών σε αυτές ασκούν επίσης σημαντική επιρροή στις εκβάσεις υγείας. 

Η επιστημονική έρευνα έχει αναδείξει σημαντικές αποκλίσεις στα πρότυπα φροντίδας των ασθενών μεταξύ των χωρών και μικρότερη του αναμενόμενου υιοθέτηση των κατευθυντήριων οδηγιών από τους θεράποντες γιατρούς. Οι διαφοροποιήσεις στη φροντίδα των ασθενών εμφανίζονται όχι μόνο μεταξύ των χωρών, αλλά και στο εσωτερικό της ίδιας χώρας, ενώ οι διαφοροποιήσεις αυτές επηρεάζουν το ποσοστό επιβίωσης των ασθενών. Ως αποτέλεσμα, οι διαφορές στη διάγνωση και στην πρόσβαση εν τέλει «μεταφράζονται» και σε διαφορές στην πορεία και την εξέλιξη της νόσου.

Ένας από τους βασικούς στόχους μιας έρευνας αναφορικά με το ταξίδι του ασθενούς (patient journey) για μια δεδομένη νόσο στο σύστημα υγείας είναι η αναζήτηση και η ανάδειξη των εμποδίων στην πρόσβαση σε κατάλληλη και έγκαιρη φροντίδα υγείας. Τα εμπόδια αυτά μπορεί να οφείλονται στον ίδιο τον ασθενή ή, συνηθέστερα, στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος. 

Στην παρούσα μελέτη αναδεικνύονται πολλά και σημαντικά εμπόδια/σημεία ανεπάρκειας του συστήματος υγείας τα οποία χρήζουν ανάδειξης και βεβαίως βελτίωσης από την πλευρά των υπευθύνων λήψης αποφάσεων. 

Το σύνολο των τεκμηρίων αυτών, δηλαδή η καταγραφή και περιγραφή των εμποδίων στην πρόσβαση και των καθυστερήσεων, αποτελεί την «πρώτη ύλη», αλλά και τις βασικές αιτίες οι οποίες οφείλουν να οδηγήσουν στο σχεδιασμό εξειδικευμένων μέτρων πολιτικής με στόχο τη διόρθωση των προβληματικών κόμβων στο σύστημα υγείας, και εν τέλει τη βελτίωση της υγείας και της κοινωνικής ευημερίας των πασχόντων και των οικογενειών τους.

Βιογραφικά στοιχεία

Κώστας Αθανασάκης

Ο Κώστας Αθανασάκης γεννήθηκε στα Τρίκαλα. Έχει πραγματοποιήσει σπουδές στο Τμήμα Οι­κονομικών Επιστημών της σχολής ΝΟΠΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην «Ορ­γάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», του ομώνυμου Διατμηματικού-Διαπανεπιστημιακού ΠΜΣ και τίτλων εξειδίκευσης στην Οικονομική Αξιολόγηση των Υπηρεσιών Υγείας. Επίσης, είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό πεδίο της Οικονομικής Αξιολόγησης.
Βιβλιογραφία

Δημήτρης ΖάβραςΕλευθερία Καραμπλή

Η Ελευθερία Καραμπλή γεννήθηκε στη Λάρισα και είναι απόφοιτος του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Marketing του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). Σήμερα εργάζεται ως Ειδικός Επιστήμων στον Τομέα Οικονομικών της Υγείας της ΕΣΔΥ, όπου συμμετέχει στο ερευνητικό και εκπαιδευτικό του έργο. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην οικονομία και πολιτική του φαρμάκου, στη διάχυση της καινοτομίας στον τομέα της υγείας και στην Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας.
Βιβλιογραφία

Γιάννης Κυριόπουλος

Ο Γιάννης Κυριόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα και σπούδασε ιατρική και επιδημιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Υγεία, την Κοινωνική Πολιτική και τα Οικονομικά της Υγείας. Είναι Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, ενώ έχει διατελέσει Διευθυντής του Τομέα των Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και έχει εκλεγεί τέσσερις φορές Κοσμήτωρ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Έχει, ακόμη, διατελέσει Σύμβουλος και Εμπειρογνώμων Διεθνών Οργανισμών και έχει αναπτύξει ευρεία δραστηριότητα στις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου και του Ευξείνου Πόντου. Έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις από διεθνείς οργανισμούς και ξένα Πανεπιστήμια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα Οικονομικά της Υγείας, στις Πολιτικές Υγείας και στην Κοινωνική Πολιτική και Ασφάλιση. Παράλληλα, οι ακαδημαϊκές του δραστηριότητες επεκτείνονται στην παρουσίαση εργασιών σε εθνικές και διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια, δημοσιεύσεις άρ­θρων σε επιστημονικές και ειδικές εκδόσεις στο πεδίο των οικονομικών και της πολιτικής της υγείας. Έχει χρηματίσει μέλος διοικητικού συμβουλίου σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς δημόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας, όπως του European Health Care Management Asso­ciation (EHMA), του Association of Schools of Public Health in European Region (ASPHER) και του International Association of Health Economics. Ακόμη είναι Πρόεδρος του Federation for International Cooperation of Health Services and Systems Research Centers (FICOSSER) και Ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ­βουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΔΥΥ) και της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φαρμακοοικονομίας (ΕΕΕΦ).
Βιβλιογραφία

Άννα Μάινα

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Είναι Επιστημονική Συνεργάτης του Τομέα Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολή Δημόσιας Υγείας όπου επί σειρά ετών έχει συμμετάσχει στο διδακτικό και ερευνητικό έργο του, καθώς και στη συγγραφή και δημοσίευση πολλών ερευνητικών εργασιών και βιβλίων. Παράλληλα είχε τη διδασκαλία στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας της Ιατρικής Σχολής, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά, ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα για την υγεία.  

Συνεργάζεται με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης των Βρυξελλών διδάσκοντας στα εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματιών υγείας για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, καθώς και στην εκπαίδευση διαπολιτισμικών μεσολαβητών.

Σήμερα είναι Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς».
Βιβλιογραφία

Κατερινά ΜυλωνάΕλπίδα Πάβη

Η Ελπίδα Πάβη γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Οδοντιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Diploma (PGDip) στα Οικονομικά της Υγείας από το Πανεπιστήμιο York της Βρετανίας, Master Δημόσιας Υγείας (MPH) από το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης και Διδακτορικού (PhD) από το ίδιο Πανεπιστήμιο στο πεδίο της Επιδημιολογίας και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας με έμφαση στις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία και στις υπηρεσίες υγείας. Έχει εργαστεί στα Πανεπιστήμια της Γλασκόβης και του Dun­dee της Σκωτίας, στο Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (Αθήνα), στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και από το 2003 εργάζεται και διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.
Βιβλιογραφία

Αναστάσης ΣκρουμπέλοςΒασιλική Τσιάντου

Γεννήθηκε στα Τρίκαλα και είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Είναι διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πεδίο των οικονομικών της υγείας και της έρευνας υπηρεσιών υγείας. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως Ειδική Συνεργάτιδα - Ερευνήτρια στον Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, συμμετέχοντας σε ερευνητικές δραστηριότητες καθώς και στο εκπαιδευτικό έργο της Σχολής. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην έρευνα υπηρεσιών υγείας, στην πολιτική υγείας και στα οικονομικά της συμπεριφοράς, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στην αγορά και πολιτική του φαρμάκου.
Βιβλιογραφία