«Η συμμετοχή των ασθενών στο κόστος της φροντίδας υγείας » | Εκδόσεις Καστανιώτη

Η συμμετοχή των ασθενών στο κόστος της φροντίδας υγείας

Μια προσέγγιση για τη φαρμακευτική περίθαλψη

Η συμμετοχή των ασθενών στο κόστος της φροντίδας υγείας
  • ISBN: 978-960-03-6081-3
  • σελ. 224
  • Υπό έκδοση

Περίληψη

Η παρούσα κατάσταση στον τομέα της φαρμακευτικής περίθαλψης και γενικότερα στον υγειονομικό τομέα, και κυρίως η ταχύτητα της μεταβολής των μεγεθών τα τελευταία χρόνια, προκαλεί ανισορροπίες στην αγορά φαρμάκων και κυρίως στη διαθεσιμότητα και χρήση φαρμακευτικών προϊόντων, ιδιαίτερα σε ομάδες του πληθυσμού με χαμηλά εισοδήματα ή/και τμήματα του πληθυσμού με χρόνια νοσήματα και σοβαρά προβλήματα υγείας, γεγονός το οποίο θέτει φραγμούς στη χρήση και κατανάλωση φαρμακευτικών αγαθών, καθώς και εμπόδια στη συμμόρφωση των ασθενών στα συνιστώμενα θεραπευτικά σχήματα, και τελικά στην ιατρική αποτελεσματικότητα και στο επίπεδο υγείας του πληθυσμού. Τα φαινόμενα αυτά, τα οποία ενδημούν από μακρού, εντείνουν και διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες και τις ανισότητες στην υγεία. 

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός υποδείγματος το οποίο κατανέμει τα βάρη συμμετοχής στο κόστος κατά τη χρήση της φαρμακευτικής περίθαλψης με τρόπο που θα είναι κοινωνικά δίκαιος και θα βελτιώνει, κατά το δυνατό, την πρόσβαση των πολιτών σε κατάλληλη φαρμακευτική φροντίδα. Προς τούτο, το προτεινόμενο σε αυτό το βιβλίο υπόδειγμα αποσκοπεί στην ανακατανομή των βαρών της συμμετοχής αναλόγως της εισοδηματικής δυνατότητας των πολιτών και αντιστρόφως ανάλογα από την ανάγκη για λήψη φροντίδας υγείας όπως αυτή εκφράζεται μέσω του φορτίου νοσηρότητας και της βαρύτητας του νοσήματος. 

Βιογραφικά στοιχεία

Κώστας Αθανασάκης

Ο Κώστας Αθανασάκης γεννήθηκε στα Τρίκαλα. Έχει πραγματοποιήσει σπουδές στο Τμήμα Οι­κονομικών Επιστημών της σχολής ΝΟΠΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην «Ορ­γάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», του ομώνυμου Διατμηματικού-Διαπανεπιστημιακού ΠΜΣ και τίτλων εξειδίκευσης στην Οικονομική Αξιολόγηση των Υπηρεσιών Υγείας. Επίσης, είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό πεδίο της Οικονομικής Αξιολόγησης.
Βιβλιογραφία

Δημήτρης ΖάβραςΕλευθερία Καραμπλή

Η Ελευθερία Καραμπλή γεννήθηκε στη Λάρισα και είναι απόφοιτος του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Marketing του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). Σήμερα εργάζεται ως Ειδικός Επιστήμων στον Τομέα Οικονομικών της Υγείας της ΕΣΔΥ, όπου συμμετέχει στο ερευνητικό και εκπαιδευτικό του έργο. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην οικονομία και πολιτική του φαρμάκου, στη διάχυση της καινοτομίας στον τομέα της υγείας και στην Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας.
Βιβλιογραφία

Γιάννης Κυριόπουλος

Ο Γιάννης Κυριόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα και σπούδασε ιατρική και επιδημιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Υγεία, την Κοινωνική Πολιτική και τα Οικονομικά της Υγείας. Είναι Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, ενώ έχει διατελέσει Διευθυντής του Τομέα των Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και έχει εκλεγεί τέσσερις φορές Κοσμήτωρ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Έχει, ακόμη, διατελέσει Σύμβουλος και Εμπειρογνώμων Διεθνών Οργανισμών και έχει αναπτύξει ευρεία δραστηριότητα στις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου και του Ευξείνου Πόντου. Έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις από διεθνείς οργανισμούς και ξένα Πανεπιστήμια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα Οικονομικά της Υγείας, στις Πολιτικές Υγείας και στην Κοινωνική Πολιτική και Ασφάλιση. Παράλληλα, οι ακαδημαϊκές του δραστηριότητες επεκτείνονται στην παρουσίαση εργασιών σε εθνικές και διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια, δημοσιεύσεις άρ­θρων σε επιστημονικές και ειδικές εκδόσεις στο πεδίο των οικονομικών και της πολιτικής της υγείας. Έχει χρηματίσει μέλος διοικητικού συμβουλίου σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς δημόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας, όπως του European Health Care Management Asso­ciation (EHMA), του Association of Schools of Public Health in European Region (ASPHER) και του International Association of Health Economics. Ακόμη είναι Πρόεδρος του Federation for International Cooperation of Health Services and Systems Research Centers (FICOSSER) και Ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ­βουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΔΥΥ) και της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φαρμακοοικονομίας (ΕΕΕΦ).
Βιβλιογραφία

Ηλίας ΚυριόπουλοςΒιβλιογραφία

Νίκος ΟικονόμουΕλπίδα Πάβη

Η Ελπίδα Πάβη γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Οδοντιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Diploma (PGDip) στα Οικονομικά της Υγείας από το Πανεπιστήμιο York της Βρετανίας, Master Δημόσιας Υγείας (MPH) από το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης και Διδακτορικού (PhD) από το ίδιο Πανεπιστήμιο στο πεδίο της Επιδημιολογίας και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας με έμφαση στις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία και στις υπηρεσίες υγείας. Έχει εργαστεί στα Πανεπιστήμια της Γλασκόβης και του Dun­dee της Σκωτίας, στο Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (Αθήνα), στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και από το 2003 εργάζεται και διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.
Βιβλιογραφία

Αναστασία Πετροπούλου