«Το Σύνταγμα της Ελλάδας» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Το Σύνταγμα της Ελλάδας

Επιμέλεια
Το Σύνταγμα της Ελλάδας
  • ISBN: 978-960-03-3092-2
  • eudoxus logo Εύδοξος: 16891
  • σελ. 144
  • 5 Οκτωβρίου 2001
  • Εξαντλήθηκε

Περίληψη

Στον τόμο αυτό περιλαμβάνεται το αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1975/1986/2001 που ψήφισε η Ζ’ Αναθεωρητική Βουλή μετά από μακρόχρονη κυοφορία. Στην «Εισαγωγή» που προηγείται επιχειρείται η συνοπτική σκιαγράφηση της ελληνικής συνταγματικής ιστορίας και των κύριων χαρακτηριστικών του ισχύοντος Συντάγματος.

Βιογραφικά στοιχεία

Γιώργος ΠαπαδημητρίουΓιώργος Σωτηρέλης