Αμάντα Μιχαλοπούλου, Αθηνά Κακούρη, Φίλιππος Φιλίππου, Βασίλης Δανέλλης, Νεοκλής Γαλανόπουλος