ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ | Εκδόσεις Καστανιώτη

Κατηγορίες

Πανεπιστημιακά

Επιστημονικά βιβλία για καθηγητές και φοιτητές. Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να έχετε μια ολοκληρωμένη άποψη, τους κωδικούς των συγγραμμάτων μας που βρίσκονται στην βάση συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ καθώς και τα σημεία διανομής για όλες τις πόλεις της Ελλάδος.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ο δημοσιογράφος και οι εξουσίες του

Ο δημοσιογράφος και οι εξουσίες του

Εισαγωγή στη δημοσιογραφία

Εισαγωγή στη δημοσιογραφία

  • ISBN: 978-960-03-4409-7
  • eudoxus logo Εύδοξος: 16842
  • σελ. 336
  • 26 Ιανουαρίου 2009
  • € 37,10
  • ISBN: 978-960-03-3877-5
  • eudoxus logo Εύδοξος: 16757
  • σελ. 256
  • 14 Δεκεμβρίου 2004
  • € 23,32