ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ / ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ | Εκδόσεις Καστανιώτη

Εκπαιδευτική γωνιά

Εκπαιδευτικά βιβλία για νηπιαγωγούς, δασκάλους, καθηγητές και μαθητές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος, που καλύπτουν τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Εκπαιδευτικό λογισμικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια σε CD-ROM.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ / ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
 
 
Η παιδική λογοτεχνία στο νηπιαγωγείο

Η παιδική λογοτεχνία στο νηπιαγωγείο

Iδεολογία και Παιδική Λογοτεχνία

Iδεολογία και Παιδική Λογοτεχνία

 • ISBN: 978-960-03-0920-1
 • eudoxus logo Εύδοξος: 16857
 • σελ. 232
 • 3 Δεκεμβρίου 2009
 • € 21,20
 • ISBN: 978-960-03-2954-4
 • eudoxus logo Εύδοξος: 16941
 • σελ. 336
 • Επανέκδοση
 • 7 Μαΐου 2009
 • € 19,08
 
Ιδεολογία και Παιδική λογοτεχνία

Ιδεολογία και Παιδική λογοτεχνία

Η εικονογράφηση στο βιβλίο παιδικής λογοτεχνίας

Η εικονογράφηση στο βιβλίο παιδικής λογοτεχνίας

 • ISBN: 978-960-03-4728-9
 • eudoxus logo Εύδοξος: 16824
 • σελ. 400
 • 16 Ιουνίου 2008
 • € 31,80
 • ISBN: 960-03-3187-1
 • eudoxus logo Εύδοξος: 16800
 • σελ. 320
 • 28 Σεπτεμβρίου 2001
 • € 19,08
 
Ο κόσμος της παιδικής λογοτεχνίας

Ο κόσμος της παιδικής λογοτεχνίας

Προσεγγίσεις στην παιδική λογοτεχνία

Προσεγγίσεις στην παιδική λογοτεχνία

 • ISBN: 960-03-3190-1
 • eudoxus logo Εύδοξος: 16935
 • σελ. 320
 • 28 Σεπτεμβρίου 2001
 • € 19,08
 • ISBN: 960-03-1392-X
 • eudoxus logo Εύδοξος: 64634
 • σελ. 284
 • 17 Μαρτίου 1995
 • € 16,96
 
Παιδική λογοτεχνία

Παιδική λογοτεχνία

Παιδική λογοτεχνία

Παιδική λογοτεχνία

 • ISBN: 960-03-1257-5
 • eudoxus logo Εύδοξος: 16856
 • σελ. 312
 • 10 Οκτωβρίου 1994
 • € 12,72
 • ISBN: 978-960-03-1114-3
 • eudoxus logo Εύδοξος: 16855
 • σελ. 272
 • 20 Μαΐου 1993
 • € 9,54
 
Η ελληνική παιδική λογοτεχνία κατά τη μεταπολεμική περίοδο

Η ελληνική παιδική λογοτεχνία κατά τη μεταπολεμική περίοδο

Η παιδική λογοτεχνία στην εποχή μας

Η παιδική λογοτεχνία στην εποχή μας

 • ISBN: 960-03-0651-6
 • σελ. 328
 • 5 Μαΐου 1991
 • Εξαντλήθηκε
 • ISBN: 960-03-0489-0
 • σελ. 224
 • 8 Ιουλίου 1990
 • € 6,36