ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | Εκδόσεις Καστανιώτη

Κατάλογος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 
 
Το παρελθόν στο παρόν

Το παρελθόν στο παρόν

Ιδέες της σκληρότητας και της καλοσύνης

Ιδέες της σκληρότητας και της καλοσύνης

 • ISBN: 978-960-03-6265-7
 • σελ. 288
 • 8 Δεκεμβρίου 2017
 • € 16,96
 • ISBN: 978-960-03-6272-5
 • σελ. 320
 • 16 Νοεμβρίου 2017
 • € 19,08
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΙΣΤΟΡΙΑ
 
Στις ρίζες του κακού

Στις ρίζες του κακού

Ο ματωμένος θρόνος του Θεού

Ο ματωμένος θρόνος του Θεού

 • ISBN: 978-960-03-6276-3
 • σελ. 400
 • 16 Νοεμβρίου 2017
 • € 16,96
 • ISBN: 978-960-03-6253-4
 • σελ. 448
 • 16 Οκτωβρίου 2017
 • € 16,96
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΙΣΤΟΡΙΑ
 
Λωζάννη 1923

Λωζάννη 1923

Εξουσίες εκτός ελέγχου

Εξουσίες εκτός ελέγχου

 • ISBN: 978-960-03-6225-1
 • σελ. 320
 • 4 Οκτωβρίου 2017
 • € 16,96
 • ISBN: 978-960-03-6203-9
 • σελ. 120
 • 13 Μαρτίου 2017
 • € 9,54
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΙΣΤΟΡΙΑ
 
Αποστολή «Περικλής»

Αποστολή «Περικλής»

Απόρρητος Φάκελος 26029/Α΄. Νίκος Ζαχαριάδης

Απόρρητος Φάκελος 26029/Α΄. Νίκος Ζαχαριάδης

 • ISBN: 978-960-03-6056-1
 • σελ. 264
 • 7 Νοεμβρίου 2016
 • € 16,00
 • ISBN: 978-960-03-6046-2
 • σελ. 176
 • 24 Οκτωβρίου 2016
 • € 15,00
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΙΣΤΟΡΙΑ
 
Σκέψεις για τον 21ο αιώνα

Σκέψεις για τον 21ο αιώνα

100 βασικές έννοιες φαρμακοοικονομίας και αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας

100 βασικές έννοιες φαρμακοοικονομίας και αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας

 • ISBN: 978-960-03-6096-7
 • σελ. 416
 • 24 Οκτωβρίου 2016
 • € 16,00
 • ISBN: 978-960-03-6077-6
 • σελ. 64
 • 22 Σεπτεμβρίου 2016
 • € 8,48
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ