ΔΟΚΙΜΙΑ | Εκδόσεις Καστανιώτη

Κατάλογος

ΔΟΚΙΜΙΑ
 
 
Λεξικό λογοκρισίας στην Ελλάδα

Λεξικό λογοκρισίας στην Ελλάδα

Η αυτοτέλεια του αισθητικού και το χαμένο πολίτευμα της αρετής

Η αυτοτέλεια του αισθητικού και το χαμένο πολίτευμα της αρετής

 • ISBN: 978-960-03-6367-8
 • σελ. 544
 • 29 Νοεμβρίου 2018
 • € 30,00
 • ISBN: 978-960-03-6370-8
 • σελ. 176
 • 29 Οκτωβρίου 2018
 • € 10,00
 
Μαθήματα θανάτου και ζωής

Μαθήματα θανάτου και ζωής

Περί πλούτου και σταθερής οικονομίας

Περί πλούτου και σταθερής οικονομίας

 • ISBN: 978-960-03-6318-0
 • σελ. 80
 • 6 Μαρτίου 2018
 • € 8,48
 • ISBN: 978-960-03-6327-2
 • σελ. 304
 • 6 Μαρτίου 2018
 • € 10,60
 
Το Βυζάντιο στη Ρωσία - Δοκίμια Ιστορίας και Φιλοσοφίας

Το Βυζάντιο στη Ρωσία - Δοκίμια Ιστορίας και Φιλοσοφίας

Ιδέες της σκληρότητας και της καλοσύνης

Ιδέες της σκληρότητας και της καλοσύνης

 • ISBN: 978-960-03-6339-5
 • σελ. 312
 • 6 Μαρτίου 2018
 • € 14,84
 • ISBN: 978-960-03-6272-5
 • σελ. 320
 • 16 Νοεμβρίου 2017
 • € 19,08
 
Η αρχή της αντίθεσης

Η αρχή της αντίθεσης

Ο Εαυτός

Ο Εαυτός

 • ISBN: 978-960-03-6181-0
 • σελ. 304
 • 22 Μαΐου 2017
 • € 14,84
 • ISBN: 978-960-03-6117-9
 • σελ. 178
 • 7 Νοεμβρίου 2016
 • € 12,00
 
Οι νόμοι της ηλιθιότητας και οι νόμοι του συμφέροντος

Οι νόμοι της ηλιθιότητας και οι νόμοι του συμφέροντος

Η εγκυκλοπαίδεια του μάγκα

Η εγκυκλοπαίδεια του μάγκα

 • ISBN: 978-960-03-6111-7
 • σελ. 144
 • 24 Οκτωβρίου 2016
 • € 8,00
 • ISBN: 978-960-03-6018-9
 • eudoxus logo Εύδοξος: 59417078
 • σελ. 336
 • 26 Μαΐου 2016
 • € 15,90