ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ | Εκδόσεις Καστανιώτη

Κατάλογος

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
 
 
Γράμματα σε μια νεαρή φίλη

Γράμματα σε μια νεαρή φίλη

Τι είναι αγάπη;

Τι είναι αγάπη;

 • ISBN: 978-960-03-5150-7
 • eudoxus logo Εύδοξος: 12648684
 • σελ. 62
 • Επανέκδοση
 • 25 Οκτωβρίου 2010
 • Εξαντλήθηκε
 • ISBN: 978-960-03-5153-8
 • σελ. 128
 • Επανέκδοση
 • 25 Οκτωβρίου 2010
 • € 10,00
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
 
Το πέταγμα του αετού

Το πέταγμα του αετού

Η αίσθηση της ευτυχίας

Η αίσθηση της ευτυχίας

 • ISBN: 978-960-03-5145-3
 • eudoxus logo Εύδοξος: 12648775
 • σελ. 176
 • Επανέκδοση
 • 27 Σεπτεμβρίου 2010
 • € 10,00
 • ISBN: 978-960-03-5093-7
 • eudoxus logo Εύδοξος: 12648787
 • σελ. 326
 • 25 Μαΐου 2010
 • € 18,00
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
 
Σκέψεις

Σκέψεις

Ιστορία της νεωτερικής και σύγχρονης φιλοσοφίας

Ιστορία της νεωτερικής και σύγχρονης φιλοσοφίας

 • ISBN: 978-960-03-4816-3
 • eudoxus logo Εύδοξος: 64714
 • σελ. 416
 • Επανέκδοση
 • 3 Δεκεμβρίου 2009
 • Εξαντλήθηκε
 • ISBN: 978-960-03-2539-3
 • eudoxus logo Εύδοξος: 16827
 • σελ. 896
 • Επανέκδοση
 • 23 Φεβρουαρίου 2009
 • € 53,00
ΜΕΓΙΣΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ
ΜΕΓΙΣΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ
 
Ασθένεια προς θάνατον

Ασθένεια προς θάνατον

Πλατωνική φιλοσοφία

Πλατωνική φιλοσοφία

 • ISBN: 978-960-03-4515-5
 • eudoxus logo Εύδοξος: 16733
 • σελ. 272
 • Επανέκδοση
 • 20 Σεπτεμβρίου 2007
 • Εξαντλήθηκε
 • ISBN: 978-960-03-4403-5
 • eudoxus logo Εύδοξος: 17003
 • σελ. 232
 • 22 Ιουνίου 2007
 • € 19,08
ΜΕΙΖΟΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
 
Τα εργαλεία του φιλοσόφου

Τα εργαλεία του φιλοσόφου

Δοκίμιο για μια νέα θεωρία της όρασης

Δοκίμιο για μια νέα θεωρία της όρασης

 • ISBN: 978-960-03-4064-8
 • eudoxus logo Εύδοξος: 17032
 • σελ. 396
 • 20 Νοεμβρίου 2005
 • € 23,32
 • ISBN: 960-03-3658-X
 • eudoxus logo Εύδοξος: 16753
 • σελ. 240
 • 22 Σεπτεμβρίου 2004
 • € 15,90
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ