«Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα

Δημογραφικές, ιατρικές και κοινωνικές συνιστώσες

Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα
  • ISBN: 978-960-03-6530-6
  • σελ. 144
  • 26 Νοεμβρίου 2018
  • € 14,00

Περίληψη

Η γονιμότητα είναι στενά συνδεδεμένη με τις έννοιες της οικογένειας και της μητρότητας· και σε συνδυασμό με τους δείκτες θνησιμότητας και μετανάστευσης αντανακλούν τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις και καθορίζουν τους δείκτες γήρανσης, ηλικιακής εξάρτησης καθώς και ανανέωσης του ενεργού πληθυσμού.

Στις σύγχρονες κοινωνίες η απόφαση τεκνοποίησης και η επιδίωξη της επίτευξης της εγκυμοσύνης σε μεγαλύτερη ηλικία σε σχέση με το παρελθόν έχει επίδραση στο δείκτη γονιμότητας και κατ’ επέκταση στον αριθμό των γεννήσεων, με συνέπεια μείζονες προεκτάσεις σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής.

Η επιστημονική έρευνα έχει αναδείξει μια σειρά παρεμβάσεων-θεραπειών προκειμένου να δώσει απάντηση και λύση σε ένα μείζον ατομικό και κοινωνικό ζήτημα όπως η διατήρηση της γονιμότητας.

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί, με βάση την ποιοτική προσέγγιση, να αναδείξει την πορεία της γυναίκας σε μια διαδικασία ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καταγράφοντας τα συναισθήματα, το σωματικό πόνο και τις κοινωνικές, διαχειριστικές και οικονομικές συνιστώσες που απορρέουν από τη διαδικασία αυτή.

Το σύνολο των ευρημάτων της παρούσας έρευνας μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη διαμόρφωση των πολιτικών που συνδέονται με τη δημογραφική ισορροπία του πληθυσμού και τη διατήρηση της γονιμότητας στο επιθυμητό επίπεδο, καθώς και για την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας.

Βιογραφικά στοιχεία

Κώστας Αθανασάκης

Ο Κώστας Αθανασάκης γεννήθηκε στα Τρίκαλα. Έχει πραγματοποιήσει σπουδές στο Τμήμα Οι­κονομικών Επιστημών της σχολής ΝΟΠΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην «Ορ­γάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», του ομώνυμου Διατμηματικού-Διαπανεπιστημιακού ΠΜΣ και τίτλων εξειδίκευσης στην Οικονομική Αξιολόγηση των Υπηρεσιών Υγείας. Επίσης, είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό πεδίο της Οικονομικής Αξιολόγησης.
Βιβλιογραφία

Θεόδωρος Καλαμπόκας

Γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε από το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Μαιευτική-Γυναικολογία και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. 

Είναι Επισκέπτης-Επιμελητής (Consultant) στην πρωτοπόρα διεθνώς Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης του Πανεπιστημίου του Aberdeen στη Μεγάλη Βρετανία καθώς και Πανεπιστημιακός Υπότροφος στη Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο “Αρεταίειο” Νοσοκομείο. 

Έχει μεγάλο αριθμό διεθνών δημοσιεύσεων και συμμετέχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα Μαιευτικής-Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Γιάννης Κυριόπουλος

Ο Γιάννης Κυριόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα και σπούδασε ιατρική και επιδημιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Υγεία, την Κοινωνική Πολιτική και τα Οικονομικά της Υγείας. Είναι Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, ενώ έχει διατελέσει Διευθυντής του Τομέα των Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και έχει εκλεγεί τέσσερις φορές Κοσμήτωρ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Έχει, ακόμη, διατελέσει Σύμβουλος και Εμπειρογνώμων Διεθνών Οργανισμών και έχει αναπτύξει ευρεία δραστηριότητα στις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου και του Ευξείνου Πόντου. Έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις από διεθνείς οργανισμούς και ξένα Πανεπιστήμια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα Οικονομικά της Υγείας, στις Πολιτικές Υγείας και στην Κοινωνική Πολιτική και Ασφάλιση. Παράλληλα, οι ακαδημαϊκές του δραστηριότητες επεκτείνονται στην παρουσίαση εργασιών σε εθνικές και διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια, δημοσιεύσεις άρ­θρων σε επιστημονικές και ειδικές εκδόσεις στο πεδίο των οικονομικών και της πολιτικής της υγείας. Έχει χρηματίσει μέλος διοικητικού συμβουλίου σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς δημόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας, όπως του European Health Care Management Asso­ciation (EHMA), του Association of Schools of Public Health in European Region (ASPHER) και του International Association of Health Economics. Ακόμη είναι Πρόεδρος του Federation for International Cooperation of Health Services and Systems Research Centers (FICOSSER) και Ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ­βουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΔΥΥ) και της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φαρμακοοικονομίας (ΕΕΕΦ).
Βιβλιογραφία

Άννα Μάινα

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Είναι Επιστημονική Συνεργάτης του Τομέα Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολή Δημόσιας Υγείας όπου επί σειρά ετών έχει συμμετάσχει στο διδακτικό και ερευνητικό έργο του, καθώς και στη συγγραφή και δημοσίευση πολλών ερευνητικών εργασιών και βιβλίων. Παράλληλα είχε τη διδασκαλία στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας της Ιατρικής Σχολής, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά, ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα για την υγεία.  

Συνεργάζεται με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης των Βρυξελλών διδάσκοντας στα εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματιών υγείας για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, καθώς και στην εκπαίδευση διαπολιτισμικών μεσολαβητών.

Σήμερα είναι Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς».
Βιβλιογραφία

Ελπίδα Πάβη

Η Ελπίδα Πάβη γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Οδοντιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Diploma (PGDip) στα Οικονομικά της Υγείας από το Πανεπιστήμιο York της Βρετανίας, Master Δημόσιας Υγείας (MPH) από το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης και Διδακτορικού (PhD) από το ίδιο Πανεπιστήμιο στο πεδίο της Επιδημιολογίας και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας με έμφαση στις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία και στις υπηρεσίες υγείας. Έχει εργαστεί στα Πανεπιστήμια της Γλασκόβης και του Dun­dee της Σκωτίας, στο Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (Αθήνα), στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και από το 2003 εργάζεται και διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.
Βιβλιογραφία

Βασιλική Τσιάντου

Γεννήθηκε στα Τρίκαλα και είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Είναι διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πεδίο των οικονομικών της υγείας και της έρευνας υπηρεσιών υγείας. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως Ειδική Συνεργάτιδα - Ερευνήτρια στον Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, συμμετέχοντας σε ερευνητικές δραστηριότητες καθώς και στο εκπαιδευτικό έργο της Σχολής. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην έρευνα υπηρεσιών υγείας, στην πολιτική υγείας και στα οικονομικά της συμπεριφοράς, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στην αγορά και πολιτική του φαρμάκου.
Βιβλιογραφία