«Λεξικό λογοκρισίας στην Ελλάδα» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Λεξικό λογοκρισίας στην Ελλάδα

Καχεκτική Δημοκρατία, Δικτατορία, Μεταπολίτευση

Επιμέλεια
Λεξικό λογοκρισίας στην Ελλάδα
  • ISBN: 978-960-03-6367-8
  • Υπό έκδοση

Περίληψη

Το Λεξικό αποτελεί μια διεπιστημονική χαρτογράφηση του φαινομένου της λογοκρισίας στην Ελλάδα μέσα από την καταγραφή και την κριτική ανάλυση εμβληματικών περιπτώσεων. Εστιάζει στην περίοδο της Μεταπολίτευσης, αντιπαραθέτοντας και συνδέοντας ταυτόχρονα την παρουσία λογοκριτικών πρακτικών στη δημοκρατία με την αντίστοιχη ανάπτυξη σε περιόδους δικτατορίας και «καχεκτικής» δημοκρατίας. Χωρίζεται σε τρεις ενότητες: Η πρώτη παρουσιάζει το ιστορικό υπόβαθρο της λογοκρισίας υπό τη μορφή ιστορικής ανασκόπησης. Σε ξεχωριστές μελέτες τεκμηριώνεται η λογοκρισία στον τύπο, στις εικαστικές τέχνες, τη μουσική, τη λογοτεχνία κ.ο.κ. Η δεύτερη αναλύει τις συνήθεις «περιοχές λογοκρισίας» στις οποίες συστηματικά εντοπίζονται λογοκριτικά φαινόμενα, όπως η βλασφημία, τα εθνικά θέματα, η πορνογραφία κ.ά. Εστιάζοντας στην περίοδο από τη Μεταπολίτευση μέχρι τις μέρες μας, αποτελεί ουσιαστικά μια εισαγωγή αλλά και μια συνολική θεώρηση των περιστατικών που καταγράφονται στην τρίτη και τελευταία ενότητα, η οποία είναι δομημένη με τη μορφή λημμάτων και αναφέρεται διεξοδικά στις περιπτώσεις που εμφανίστηκαν από το 1974 έως σήμερα. 

Κείμενα και λήμματα υπογράφονται από επιστήμονες, ερευνητές και ειδικούς στα επιμέρους ακαδημαϊκά πεδία τους, καθώς και από ιστορικούς της τέχνης και καλλιτέχνες που βίωσαν οι ίδιοι τη λογοκρισία. Στο σύνολό του, το υλικό καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από τον αντικομμουνισμό μέχρι τη βλασφημία και από τον Θίασο του Θ. Αγγελόπουλου μέχρι την καταδίκη του Γέροντα Παστίτσιου. Αποτελεί έτσι ένα μωσαϊκό που παρέχει στον αναγνώστη υλικό για να γνωρίσει, να αξιολογήσει, να ξαναδεί και να αποτιμήσει ένα φαινόμενο με παγκόσμια και διαχρονική διάσταση.

Βιογραφικά στοιχεία

Πηνελόπη ΠετσίνηΔημήτρης Χριστόπουλος