«ΦΥΣΙΚΗ - Τετράδιο 14» | Εκδόσεις Καστανιώτη

ΦΥΣΙΚΗ - Τετράδιο 14

Θερμοκρασία – Θερμότητα

ΦΥΣΙΚΗ - Τετράδιο 14
  • ISBN: 978-960-03-6301-2
  • σελ. 78
  • 8 Οκτωβρίου 2018
  • € 8,48

Περίληψη

Τα Τετράδια Φυσικής του Χρήστου Καρακόλη αναφέρονται στο σύνολο των Φυσικών Φαινομένων που μπορούν και που θα έπρεπε να διδαχθούν στους μαθητές του Λυκείου, θετικού προσανατολισμού.

Οι τίτλοι των δεκαπέντε τετραδίων είναι:

1. Η μηχανική του υλικού σημείου, 2. Αρχή διατήρησης της ενέργειας, 3. Αρχή διατήρησης της ορμής, 4. Μηχανική του στερεού σώματος, 5. Βαρυτικά-ηλεκτρικά πεδία (Πεδία δυνάμεων Ι), 6. Ομογενή βαρυτικά-ηλεκτρικά πεδία (Πεδία δυνάμεων ΙΙ), 7. Μαγνητικά πεδία (Πεδία δυνάμεων ΙΙΙ), 8. Μηχανικές ταλαντώσεις (Περιοδικά φαινόμενα Ι), 9. Μη αδρανειακά συστήματα αναφοράς, 10. Ηλεκτρομαγνητισμός I – Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος, 11. Ηλεκτρομαγνητισμός II – Φαινόμενα ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής, 12. Περιοδικά φαινόμενα II – Ηλεκτρομαγνητισμός III – Εναλλασσόμενα ρεύματα, 13. Ρευστά I – Στατική των υγρών – Δυναμική των υγρών και των αερίων, 14. Θερμοκρασία – Θερμότητα, 15. Κινητική θεωρία των αερίων – Θερμοδυναμική.

Βιογραφικά στοιχεία

Χρήστος Α. Καρακόλης

Ο Χρήστος Καρακόλης γεννήθηκε στον Σοχό Θεσσαλονίκης το 1946. Σπούδασε στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Α.Π.Θ. (Τμήμα Φυσικής), από το 1964 έως το 1969. Έκτοτε διδάσκει Φυσική στη Θεσσαλονίκη σε μαθητές Λυκείου, υποψήφιους για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Βιβλιογραφία