«Εικόνες κρατών» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Εικόνες κρατών

Στρατηγική επικοινωνία, ήπια ισχύς και μέσα ενημέρωσης

Επιμέλεια: Αθανάσιος Σαμαράς, Πρόλογος: Ρωμανός Γεροδήμος
Εικόνες κρατών
  • ISBN: 978-960-03-5639-7
  • σελ. 320
  • 17 Νοεμβρίου 2014
  • € 19,08

Περίληψη

Η φήμη, η αξιοπιστία, η διεθνής εικόνα κάθε κράτους αποτελούν τόσο παράγοντα ισχύος όσο και πηγή κινδύνου. Η οικονομική κρίση συντέλεσε στην κατάρρευση της διεθνούς εικόνας και της αυτο-εικόνας της Ελλάδας. Η έξοδος από την κρίση απαιτεί την αποτελεσματική διαχείριση της εικόνας της χώρας και προϋποθέτει τη συστηματική αναζήτηση των αιτιών που διαμορφώνουν αυτή την εικόνα. Η πολυδιάσπαση των θεωριών, των φορέων και των προσπαθειών που αφορούν τη διαχείριση της εικόνας δημιουργούν την ανάγκη για γόνιμο διάλογο και προβληματισμό. Το βιβλίο εστιάζει στη στρατηγική επικοινωνία, την ήπια ισχύ και τον ρόλο των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Καλύπτει θεματικές όπως οι διεθνείς δημόσιες σχέσεις, η δημόσια διπλωματία, η πολιτιστική διπλωματία, το λόμπι, το nation branding, η διπλωματία των πολιτών, η λειτουργία του μηχανισμού παραγωγής των ειδήσεων, η επίδραση των γεγονότων και η επίδραση των κομματικών στρατηγικών και της εσωτερικής πολιτικής σκηνής. Στόχος είναι να ανασυγκροτηθεί ένας κατακερματισμένος χώρος προβληματισμού και δράσης σε ενιαίο πεδίο, προσφέροντας μια χρηστική εργαλειοθήκη εννοιών και τεχνικών σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Βιογραφικά στοιχεία

Αθανάσιος Ν. Σαμαράς

Ο Αθανάσιος Ν. Σαμαράς είναι λέκτορας Διεθνούς και Πολιτικής Επικοινωνίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπου διδάσκει Ρητορική Επικοινωνία και Πειθώ, Διεθνή Πολιτική Επικοινωνία, Μέσα Επικοινωνίας και Διεθνείς Σχέσεις, καθώς και Πολιτιστική Διπλωματία. Είναι κάτοχος διδακτορικού στην Πολιτική Επικοινωνία από το University of Sussex (Αγγλία), μεταπτυχιακού σε Επικοινωνία και Ρητορική από το Emerson College (ΗΠΑ) και στην Επικοινωνιακή Πολιτική από το City University (Αγγλία), καθώς και πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Έχει συγγράψει δύο βιβλία με θέμα τη στρατηγική επικοινωνία στις πολιτικές εκστρατείες (Τηλεοπτική πολιτική διαφήμιση – Μια ποσοτική προσέγγιση για την Ελλάδα, ΙΟΜ, 2003· και Τηλεοπτική πολιτική διαφήμιση στην Ελλάδα 1993-2007, Εκδόσεις Καστανιώτη, 2008). Έχει δημοσιεύσει πλήθος εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και διεθνή συνέδρια. Έργα του έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά, τα ρωσικά και τα τουρκικά.

Το ερευνητικό του έργο καλύπτει τους τομείς της διεθνούς πολιτικής επικοινωνίας με έμφαση στην εικόνα των κρατών, το nation branding και την πολιτιστική διπλωματία, της στρατηγικής πολιτικής επικοινωνίας, της ανάλυσης ειδήσεων, των τεχνικών επικοινωνίας στον τηλεοπτικό πολιτικό διάλογο, της ρητορικής επικοινωνίας και πειθούς, της λειτουργίας του εσωτερικού μετώπου, καθώς και της λειτουργίας του συστήματος πολιτικής επικοινωνίας των ΗΠΑ, της Ελλάδας και της Κύπρου.
Βιβλιογραφία