«Φιλαναγνωσία και σχολικές βιβλιοθήκες» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Φιλαναγνωσία και σχολικές βιβλιοθήκες

Πώς παράγεται το «γεγονός» στη σχολική καθημερινότητα

Σύνθεση εξωφύλλου: egreen

Φιλαναγνωσία και σχολικές βιβλιοθήκες
  • ISBN: 978-960-03-5364-8
  • eudoxus logo Εύδοξος: 22768911
  • σελ. 224
  • 10 Οκτωβρίου 2011
  • € 12,72

Περίληψη

Το βιβλίο αυτό προσφέρεται ως ένα ενδεικτικό σχέδιο εργασίας με σκοπό την ανάπτυξη και την τόνωση της πράξης της ανάγνωσης, την υποστήριξη και ενθάρρυνση της φιλαναγνωσίας των μαθητών, τη δραστήρια αξιοποίηση της σχολικής βιβλιοθήκης σε κάθε μαθησιακή δραστηριότητα, την ενδυνάμωση της πνευματικής υφής του ενδοσχολικού περιβάλλοντος και την παιδαγωγική αναβάθμιση των διδακτικών-μαθησιακών λειτουργιών του.

Το σχέδιο εργασίας που προτείνεται στους εκπαιδευτικούς συντίθεται γύρω από δύο άξονες: α) Έναν ερευνητικό-διαγνωστικό, ο οποίος ανιχνεύει την αναγνωστική πραγματικότητα των μαθητών και διερευνά ερωτήματα που θα επιτρέψουν την οριοθέτηση των εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών για την προαγωγή της ανάγνωσης. β) Προτάσεις και περιγραφές, με βάση τα ερευνητικά συμπεράσματα, ενός συνόλου ενδεικτικών διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών με κέντρο τη σχολική βιβλιοθήκη, σε συνάφεια με τις δυνατότητες του αναλυτικού προγράμματος, τις ευκαιρίες της τοπικής κοινωνίας, τη δυναμική της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, τις διεπιστημονικές συνεργασίες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, την πολλαπλότητα των κόσμων που κινούνται γύρω τους σε αντιστοίχιση με αυτή των δικών τους κόσμων.

Βιογραφικά στοιχεία

Παρασκευή Κοψιδά-Βρεττού

Η Παρασκευή Κοψιδά-Βρεττού είναι σύμ­βουλος φιλολόγων. Γεννήθηκε στη Λευκάδα, όπου και τελείωσε το Γυμνάσιο. Σπούδασε με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ. εκπόνησε διδακτορική διατριβή στην Κοινωνική Λαογραφία με θέμα: Η εγκληματικότητα στην πόλη και την ύπαιθρο Λευ­κάδα (1900-1940). Αναγορεύτηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1992 με βαθμό «Άριστα».

Έχει εκδώσει τα βιβλία: Σύγχρονο βοή­θημα για την έκθεση (συμμετοχή, 1977), Θέματα εκθέσεων σύγχρονου προβληματισμού (συμμετοχή, 1984), Το έγκλημα και οι κοινωνικοί του προσδιορισμοί (1998), Στο άρρητο υφάδι της ζωής τους: Άγγελος Σικελιανός – Άννα Άγγελου Σικελιανού (2002), Λευκάδιος Χερν: Η λαογραφία της στοργής − Σμιλεύοντας το αρχέτυπο της μάνας (2004 και β’ έκδ. 2010), Δημήτριος Γολέμης (1875-1941) − Η περιπέτεια του «θαυμαστού» (2004), 50 χρόνια των Γιορτών Λόγου και Τέχνης (επιμέλεια, 2006), Λαϊκός σου­ρεαλισμός − Κώστας ντε Βαλαμόντε: Ο αντιήρωας μιας παρα-λογικής αφήγησης (2007), Mάρκος Αυγέρης − Το «δε­ξίωμα» του μοντερνισμού (2010).

Σημαντική είναι και η συμβολή της στην κοινωνική έρευνα και τη φιλολογική επιστήμη. Έχει λάβει μέρος σε πολλά διεθνή και πανελλήνια συνέδρια. Εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε επιστη­μονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, επιστημονικές επετηρίδες. Είναι μέ­λος της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων, της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού. Συνεργάζεται με τον εκδοτικό οίκο Γρηγόρη ως διευθύντρια της σειράς «Η Ελληνική Σκέψη της Διασποράς».