«Μπορώ και με τα μάτια μου» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Μπορώ και με τα μάτια μου

Eκπαιδευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για κωφούς μαθητές

Σύνθεση εξωφύλλου: Αντώνης Αγγελάκης

Μπορώ και με τα μάτια μου
  • ISBN: 978-960-03-5135-4
  • eudoxus logo Εύδοξος: 12537784
  • σελ. 256
  • 27 Σεπτεμβρίου 2010
  • Εξαντλήθηκε

Περίληψη

Σε αυτό το βιβλίο γίνεται μια πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα προσπάθεια παρουσίασης της κώφωσης και της εκπαίδευσης κωφών και κωφών μαθητών. Παρουσιάζεται ξεκάθαρα η θέση των συγγραφέων, χωρίς υπαινιγμούς και μισόλογα. 

Οι συγγραφείς εστιάζουν στην ικανότητα των κωφών να βλέπουν και όχι στην αδυναμία τους να ακούν. Κατ’ επέκταση η δομή και το περιεχόμενο του βιβλίου είναι ανάλογα της θέσης τους. Αν και περιληπτικά παρουσιάζεται η ιατρική θέση, οι σχέσεις ακοής και ομιλίας και τα τεχνικά βοηθήματα για τη βαρηκοΐα και την κώφωση, η έμφαση δίνεται στην οπτική φύση των κωφών. Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, η σχέση της με τα γραπτά ελληνικά, η οικογένεια, η μεθοδολογία επικοινωνίας και εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό πλαίσιο και οι διερμηνείς Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας αποτελούν τον πυρήνα του βιβλίου, που συμπληρώνεται από τις εκπαιδευτικές πρακτικές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό στη χώρα μας, καθώς και από πληροφορίες για τους φορείς υποστήριξης. 

Όλα τα παραπάνω είναι ταξινομημένα σε 15 κεφάλαια με μια απλή αλλά τεκμηριωμένη δομή 61 ερωτήσεων και απαντήσεων, ώστε να απαντώνται οι απορίες των γονέων κωφών παιδιών, των ίδιων των κωφών και των επαγγελματιών που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν με κωφούς. 

Η πολύχρονη εκπαιδευτική και γενικότερη ακαδημαϊκή εμπειρία των συγγραφέων συνδυάζεται με τη διεθνή πρακτική και απευθύνεται σε ένα ευρύτερο σύνολο αναγνωστών. 

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει και στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 

Η απόδοσή του στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα θα γίνει από κωφούς φυσικούς νοηματιστές και δασκάλους της Ελληνικής Νοηματικής. 

Θα είναι το πρώτο βιβλίο που κυκλοφορεί παγκοσμίως τόσο στη γραπτή όσο και στην εθνική νοηματική γλώσσα της χώρας έκδοσής του.

Βιογραφικά στοιχεία

Βασίλης Κουρμπέτης

Ο Βασίλης Κουρμπέτης γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1959 στην ορεινή Ολυμπία. Πήρε το πτυχίο Δασκάλου Δημοτικής Εκπαίδευσης το 1979, το Master of Education στην Εκπαίδευση Κωφών το 1982 και το Doctor of Education στην Εφαρμοσμένη Ψυχογλωσσολογία και Κώφωση το 1987 από το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης. Από τον Φεβρουάριο του 2000 μέχρι σήμερα είναι σύμβουλος Ειδικής Αγωγής στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Έχει διατελέσει επιστημονικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών και επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου, της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδας, του Center for the Study of Communication and the Deaf του Πανεπιστημίου της Βοστόνης και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε ως εκπαιδευτικός για δεκατρία χρόνια σε σχολικές μονάδες κωφών στις ΗΠΑ. Έχει πολλές δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και βιβλία. Έχει δημιουργήσει πολλά εκπαιδευτικά εργαλεία για την εκπαίδευση και την επικοινωνία κωφών και ακουόντων με τη χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Το κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον του είναι η εκπαίδευση και η κοινότητα των κωφών, και ιδιαίτερα η δομή και χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.
Βιβλιογραφία

Μαριάννα Χατζοπούλου

Η Μαριάννα Χατζοπούλου είναι εκπαιδευτικός για κωφά παιδιά και διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 1965 στο Αλιβέρι Ευβοίας. Σπούδασε στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία (1985) και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) (1996). Το 1985-1986 ειδικεύτηκε στην εκπαίδευση του κωφού παιδιού και το 1989-1990 στη διερμηνεία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Το 2009 απέκτησε το διδακτορικό της τίτλο από το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, στη γλωσσολογία της νοηματικής γλώσσας. Από το 1986 έχει υπηρετήσει ως ειδική εκπαιδευτικός στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων Αργυρούπολης και στο Κέντρο Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Β΄ Αθήνας. Από το 1987 είναι διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και έχει εργαστεί για την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας σε πολλά ευρωπαϊκά και παγκόσμια συνέδρια, σε σεμινάρια, καθώς και σε πανεπιστημιακά προγράμματα (Φ.Π.Ψ., Π.Τ.Δ.Ε., Π.Τ.Π.Α.). Έχει διδάξει στο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής του Τ.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Αθηνών (1996-2009), στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ», κατεύθυνση Eιδικής Aγωγής, του Τ.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Αθηνών (2000-2007) και σε πολλά άλλα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Έχει κάνει εισηγήσεις σε ευρωπαϊκά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει δημοσιεύσει σχετικά με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη της γλώσσας του κωφού παιδιού σε ελληνικά περιοδικά και βιβλία και έχει γράψει μία μονογραφία στα αγγλικά.