«Λόγος και επικοινωνία στην εκπαιδευτική πράξη» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Λόγος και επικοινωνία στην εκπαιδευτική πράξη

Ρητά και άρρητα μηνύματα κατά τη διαμόρφωση του επικοινωνιακού κλίματος στη σχολική τάξη

Πρόλογος: Ιωάννης Μαρμαρινός

Σύνθεση εξωφύλλου: egreen|E. ΠAΓKAΛOY

Λόγος και επικοινωνία στην εκπαιδευτική πράξη
  • ISBN: 978-960-03-4952-8
  • eudoxus logo Εύδοξος: 71122
  • σελ. 320
  • 17 Σεπτεμβρίου 2009
  • € 26,50

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια η κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση της μάθησης έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον για την προφορική επικοινωνία που αναπτύσσεται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Με αφετηρία αυτή τη διαπίστωση, αυτό το βιβλίο επιδιώκει να αναδείξει ότι ο προφορικός λόγος μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών συνιστά και ο ίδιος αντικείμενο διδασκαλίας, καθώς καλλιεργεί συγκεκριμένες επικοινωνιακές συνήθειες και δεξιότητες.

Στον τόμο αυτό δίνονται στον εκπαιδευτικό πρακτικά «εργαλεία» με τα οποία θα αναβαθμίσει την ποιότητα της επικοινωνίας στη σχολική τάξη. Θεωρητικές ιδέες και πορίσματα ερευνών συνδέονται με συγκεκριμένες τεχνικές και δραστηριότητες, ενώ η διδασκαλία αποκαλύπτεται ως «επικοινωνιακό σενάριο» που σχετίζεται με συγκεκριμένους σκοπούς και ρόλους. Παρουσιάζονται επίσης στιγμιότυπα λόγου εκπαιδευτικών και μαθητών, τα οποία καταγράφηκαν σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας, και αναπτύσσονται τεχνικές για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση της επικοινωνίας.

Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, σε στελέχη της Εκπαίδευσης, σε φοιτητές Σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ με παιδαγωγικό αντικείμενο, σε υποψηφίους του ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών, σε σπουδαστές των Διδασκαλείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, σε ερευνητές με αντικείμενο μελέτης την Εκπαίδευση ή την Επικοινωνία.

Βιογραφικά στοιχεία

Πέτρος Μπερερής

Ο Πέτρος Μπερερής κατάγεται από τη Γουριά Μεσολογγίου και κατοικεί στην Αθήνα. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. Έχει σπουδάσει στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων (υποτροφία του ΙΚΥ), στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Είναι διδάκτωρ Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το συγγραφικό του έργο αναπτύσσεται επί παιδαγωγικών και λογοτεχνικών θεμάτων. Έχει συμμετάσχει στη διεξαγωγή ερευνών και ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διδάξει στο Μαράσλειο Διδασκαλείο και σε Περιφερειακά Κέντρα Επιμόρφωσης. Έχει διατελέσει διευθυντής σπουδών ΠΕ του ΥΠΕΠΘ, σχολικός σύμβουλος ΠΕ, εκπρόσωπος του ΥΠΕΠΘ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή «AD HOC» για θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, εθνικός συντονιστής για τη σύνταξη εθνικών αναφορών σχετικά με την ιστορία της μεταναστευτικής πολιτικής, μέλος της Εθνικής Επιτροπής αντιμετώπισης του αναλφαβητισμού, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΠΟΔΕ, μέλος του Ελληνικού Κέντρου Προώθησης της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, επιστημονικός συνεργάτης σε επιτροπές και ομάδες εργασίας του ΥΠΕΠΘ, μέλος υπηρεσιακών συμβουλίων και επιτροπών του ΥΠΕΠΘ.

Είναι σύμβουλος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Εύη Τρούκη

Η Εύη Τρούκη σπούδασε Φιλοσοφία, Παιδαγωγική και Ψυχολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου έλαβε τον μεταπτυχιακό της τίτλο στα Παιδαγωγικά και στη συνέχεια τον διδακτορικό της τίτλο (θέμα διδακτορικής διατριβής: Λεκτική επικοινωνία των μαθητών και διερευνητική μάθηση με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών). Από το 2004 εργάζεται ως ερευνήτρια (οργανική θέση) στο Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Τμήμα Σχεδιασμού, Ερευνών και Μελετών). Είναι επιμορφώτρια σε θέματα διδακτικής αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς και σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ενώ έχει διδάξει (ΠΔ 407/80) στο ΠΤΠΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάλυση της επικοινωνίας που αναπτύσσεται σε ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα, ενώ ειδικεύεται σε θέματα ανάπτυξης επικοινωνιακών και συνεργατικών δεξιοτήτων.