«Η θεωρία του Ζαν Πιαζέ για τη γνωστική και τη συναισθηματική ανάπτυξη» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Η θεωρία του Ζαν Πιαζέ για τη γνωστική και τη συναισθηματική ανάπτυξη

Τα θεμέλια του κονστρουκτιβισμού

Μετάφραση:
Σοφία Κανελλάκη, Συμεών Παπαδόπουλος, Σταυρούλα Γιατρά

Σύνθεση εξωφύλλου: Αντώνης Αγγελάκης

Η θεωρία του Ζαν Πιαζέ για τη γνωστική και τη συναισθηματική ανάπτυξη
  • ISBN: 978-960-03-4921-4
  • eudoxus logo Εύδοξος: 16808
  • σελ. 320
  • Επανέκδοση
  • 23 Φεβρουαρίου 2009
  • € 26,50

Περίληψη

O Πιαζέ θεωρείται ακόμα και στις μέρες μας, παρά τις αναθεωρήσεις και τις αμφισβητήσεις, ως ο κυριότερος εκπρόσωπος του κονστρουκτιβισμού. Ύστερα από εξήντα χρόνια παρατήρησης και έρευνας, πρότεινε μια θεωρία προσδιορισμού του τρόπου με τον οποίο τα παιδιά δομούν τη γνώση σ' όλη την αναπτυξιακή τους πορεία. Όμως το έργο του που αφορά στους τομείς της συναισθηματικής ανάπτυξης είτε έχει παραβλεφθεί είτε δεν αναφέρεται από τους ψυχολόγους είτε, στην καλύτερη περίπτωση, δεν του έχει δοθεί η δέουσα σημασία.

Όπως εύστοχα υπογραμμίζει ο συγγραφέας αυτού του συγγράμματος, «ο Πιαζέ είπε ότι η νοητική ανάπτυξη είναι κάτι περισσότερο από γνώση. Όμως δεν τον ακούμε. Πέραν της μάθησης, η ανάπτυξη περιέχει συναισθηματικά, κοινωνικά και δεοντολογικά ή ηθικά στοιχεία». Aυτή ακριβώς η ολοκληρωμένη προοπτική της πιαζετιανής αντίληψης παρουσιάζεται με πολύ περιεκτικό τρόπο σε αυτό το βιβλίο.

Βιογραφικά στοιχεία

Μπάρυ Γ. Ουάντσγουερθ