«Τηλεοπτική πολιτική διαφήμιση στην Ελλάδα» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Τηλεοπτική πολιτική διαφήμιση στην Ελλάδα

1993-2007

Σύνθεση εξωφύλλου: egreen|E. ΠAΓKAΛOY

Τηλεοπτική πολιτική διαφήμιση στην Ελλάδα
  • ISBN: 978-960-03-4842-2
  • eudoxus logo Εύδοξος: 16875
  • σελ. 288
  • 26 Ιανουαρίου 2009
  • € 15,90

Περίληψη

Στο βιβλίο αυτό χρησιμοποιούνται οι θεωρίες και οι μέθοδοι της επικοινωνιολογίας για τη μελέτη της τηλεοπτικής πολιτικής διαφήμισης στην Ελλάδα. Η έρευνα έρχεται να καλύψει ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για ποσοτικές αναλύσεις περιεχομένου στην πολιτική επικοινωνία. Στο πρώτο μέρος γίνεται παρουσίαση του ευρύτερου πλαισίου μέσα στο οποίο ικανοποιούνται οι επικοινωνιακές ανάγκες της πολιτικής και διασαφηνίζεται η σχέση της πολιτικής διαφήμισης με την εμπορευματικοποίηση του ραδιοτηλεοπτικού συστήματος, τη λογική του μέσου και το πολιτικό μάρκετινγκ. Στη συνέχεια παρέχεται ένα συγκροτημένο θεωρητικό πλαίσιο για τις επιδράσεις της πολιτικής διαφήμισης στο ακροατήριο, τα ερμηνευτικά πλαίσια που διέπουν το περιεχόμενό της και τις δομικές επιπτώσεις που έχει στο κομματικό σύστημα. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ποσοτική ανάλυση των χαρακτηριστικών των ελληνικών πολιτικών διαφημιστικών της περιόδου 1993-2007. Συγκεκριμένα, εξετάζονται η βασική μορφή, το ρητορικό στυλ, η χρήση των μηχανισμών πειθούς, καθώς και το στοιχείο της εικόνας σε συνδυασμό με τις θεματικές αναφορές. Επίσης, διερευνώνται οι εκφάνσεις του αρνητισμού στην πολιτική διαφήμιση και η στρατηγική κινητοποίηση του παρελθόντος και του μέλλοντος μέσω της πολιτικής διαφήμισης.

Βιογραφικά στοιχεία

Αθανάσιος Ν. Σαμαράς

Ο Αθανάσιος Ν. Σαμαράς είναι λέκτορας Διεθνούς και Πολιτικής Επικοινωνίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπου διδάσκει Ρητορική Επικοινωνία και Πειθώ, Διεθνή Πολιτική Επικοινωνία, Μέσα Επικοινωνίας και Διεθνείς Σχέσεις, καθώς και Πολιτιστική Διπλωματία. Είναι κάτοχος διδακτορικού στην Πολιτική Επικοινωνία από το University of Sussex (Αγγλία), μεταπτυχιακού σε Επικοινωνία και Ρητορική από το Emerson College (ΗΠΑ) και στην Επικοινωνιακή Πολιτική από το City University (Αγγλία), καθώς και πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Έχει συγγράψει δύο βιβλία με θέμα τη στρατηγική επικοινωνία στις πολιτικές εκστρατείες (Τηλεοπτική πολιτική διαφήμιση – Μια ποσοτική προσέγγιση για την Ελλάδα, ΙΟΜ, 2003· και Τηλεοπτική πολιτική διαφήμιση στην Ελλάδα 1993-2007, Εκδόσεις Καστανιώτη, 2008). Έχει δημοσιεύσει πλήθος εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και διεθνή συνέδρια. Έργα του έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά, τα ρωσικά και τα τουρκικά.

Το ερευνητικό του έργο καλύπτει τους τομείς της διεθνούς πολιτικής επικοινωνίας με έμφαση στην εικόνα των κρατών, το nation branding και την πολιτιστική διπλωματία, της στρατηγικής πολιτικής επικοινωνίας, της ανάλυσης ειδήσεων, των τεχνικών επικοινωνίας στον τηλεοπτικό πολιτικό διάλογο, της ρητορικής επικοινωνίας και πειθούς, της λειτουργίας του εσωτερικού μετώπου, καθώς και της λειτουργίας του συστήματος πολιτικής επικοινωνίας των ΗΠΑ, της Ελλάδας και της Κύπρου.
Βιβλιογραφία