«Ορθογραφώ» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Ορθογραφώ

Θέματα γραμματικής και ορθογραφίας για μαθητές Δ', Ε' και ΣΤ' τάξης δημοτικού σχολείου

Τέταρτη έκδοση αναθεωρημένη

Ορθογραφώ
  • ISBN: 978-960-03-4548-3
  • σελ. 144
  • Επανέκδοση
  • 4 Οκτωβρίου 2007
  • € 15,90

Περίληψη

Πώς διδάσκεται σήμερα η ορθογραφία στο δημοτικό σχολείο; Πώς προωθείται η διδασκαλία της στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και στα νέα βιβλία του μαθήματος της Γλώσσας; Πώς αντιμετωπίζονται τα ορθογραφικά λάθη των μαθητών; Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά τους μαθητές με δυσκολίες στην ορθογραφική τους μάθηση;
H διδακτική πρόταση που περιέχεται στο βιβλίο αυτό εστιάζεται στη διδασκαλία της γραμματικής και της ορθογραφίας. Aπευθύνεται στους μαθητές των μεγάλων τάξεων του δημοτικού σχολείου και ιδιαίτερα σ’ εκείνους που συναντούν δυσκολίες στην ορθογραφία. Tα θέματα που αναπτύσσονται στο βιβλίο (ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα και παραγωγικές καταλήξεις) αποτελούν σημαντικό τμήμα της σχολικής ύλης. Παρουσιάζονται απλά και μεθοδικά με ποικίλες δραστηριότητες, παιχνίδια και γραπτές ασκήσεις. Aυτό το διδακτικό υλικό σχεδιάστηκε και δοκιμάστηκε συστηματικά στη σχολική πράξη. Eναρμονίζεται με τους στόχους του γλωσσικού μαθήματος και συνδυάζεται με το Ενιαίο Διαθεματικό Πλαίσιο Διδασκαλίας της Γλώσσας.

Βιογραφικά στοιχεία

Μανόλης Ν. Αρχοντάκης