«Οδηγός στρατηγικής στη δικτυακή οικονομία» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Οδηγός στρατηγικής στη δικτυακή οικονομία

Η επιχειρησιακή στρατηγική στην οικονομία των πληροφοριών

Πρόλογος: Γεώργιος Μπήτρος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μετάφραση:
Δημήτρης Α. Γεωργίου

Σύνθεση εξωφύλλου: Αντώνης Αγγελάκης
Φωτογραφία εξωφύλλου: Reza Estakhrian / Tony Stone Images / Apeiron Photos

Οδηγός στρατηγικής στη δικτυακή οικονομία
  • ISBN: 978-960-03-4351-9
  • eudoxus logo Εύδοξος: 16989
  • σελ. 394
  • Επανέκδοση
  • 22 Δεκεμβρίου 2006
  • € 31,80

Περίληψη

Ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της Nέας Oικονομίας είναι η πληθώρα των πληροφοριακών αγαθών (π.χ., κινηματογραφικές ταινίες, περιοδικά, λογισμικό, μουσική, χρηματιστηριακές υπηρεσίες κ.λπ.), γεγονός που διαφοροποιεί σημαντικά τη σημερινή ψηφιακή, αβαρή οικονομία από την παραδοσιακή βιομηχανική οικονομία. Στο νέο οικονομικό περιβάλλον πληροφοριακής αφθονίας δεν καταργούνται μεν οι νόμοι της οικονομικής επιστήμης, πλην όμως αλλάζουν. Στο βιβλίο τους Oδηγός στρατηγικής στη δικτυακή οικονομία, οι Kαρλ Σαπίρο και Xαλ Bάριαν, καθηγητές στο διακεκριμένο Haas School of Business, στο Πανεπιστήμιο της Kαλιφόρνια (Mπέρκλεϊ), εξετάζουν τις οικονομικές αρχές που διέπουν την οικονομία των πληροφοριών και, κυρίως, διερευνούν τι αυτές συνεπάγονται για τη στρατηγική των επιχειρήσεων. Oι συγγραφείς εξηγούν έγκυρα και απλά πώς, στην οικονομία των πληροφοριών, οι επιχειρήσεις θα αναπτύσσουν στρατηγικές τιμολόγησης, θα εισάγουν νέες σειρές πληροφοριακών προϊόντων, θα διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας, θα εκμεταλλεύονται τις επιπτώσεις της θετικής ανάδρασης και του «λοκ ιν» και θα λαμβάνουν υπόψη τις κυβερνητικές ρυθμίσεις. Πρόκειται για ένα απολύτως απαραίτητο βιβλίο για όσους θέλουν να καταλάβουν τη λογική της ψηφιακής οικονομίας και τη στρατηγική των επιχειρήσεων σ' αυτήν.

Βιογραφικά στοιχεία

Χαλ ΒάριανΚαρλ Σαπίρο