«Σχιζοφρένεια» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Σχιζοφρένεια

Φαινομενολογική και ψυχαναλυτική προσέγγιση

Σχιζοφρένεια
  • ISBN: 978-960-03-3319-0
  • eudoxus logo Εύδοξος: 69773
  • σελ. 344
  • 4 Απριλίου 2002
  • € 26,50

Περίληψη

Η κλινική προσέγγιση της σχιζοφρένειας αποτελεί μία πρόκληση τόσο για τον κλινικό ψυχίατρο, όσο και για τους άλλους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, οι οποίοι καλούνται αφενός να αντιμετωπίσουν τις ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις των ασθενών και την εμπλοκή των οικείων τους και αφετέρου να οργανώσουν και να νοηματοδοτήσουν τη μακρά και επίπονη εργασία την οποία απαιτεί η κοινωνική τους ένταξη και η ψυχο-κοινωνική τους αποκατάσταση. Τόσο η ψυχαναλυτική προσέγγιση, αρχίζοντας από τον S. Freud και περνώντας από μία πλειάδα συγγραφέων, όσο και η φαινομενολογική, με κύριο εκπρόσωπο τον K. Jaspers, έχουν προτείνει μία σειρά από έννοιες-κλειδιά, οι οποίες φωτίζουν σημαντικές πλευρές της εργασίας με αυτούς τους ασθενείς. Στον τόμο αυτόν παρουσιάζονται οι απόψεις των E. Bleuler, G. Benedetti, W. Dilthey, S. Freud, K. Jaspers, O. Kernberg, P. C. Racamier και H. Searles, καθώς και κείμενα όπου επιχειρείται μία συνθετική παρουσίαση των ψυχοπαθολογικών φαινομένων και των οδών κλινικής προσέγγισης των σχιζοφρενών ασθενών, όπως αυτές έχουν καταγραφεί και επεξεργαστεί από την ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν οι συγγραφείς. Περιλαμβάνονται επίσης κείμενα τα οποία μελετούν το πλαίσιο φροντίδας των ασθενών μέσα από μία ψυχαναλυτική οπτική, καθώς αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την τελική έκβαση κάθε θεραπευτικής προσπάθειας.

Βιογραφικά στοιχεία

Γ. ΒαρτζόπουλοςΜ. ΔιαλλινάΕ. ΜαλαγάρηςΔ. ΠλουμπίδηςΣ. ΣτυλιανίδηςΝ. ΤζαβάραςΒιβλιογραφία

Δ. Τζάκσον