«Μάθηση και διδασκαλία» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Μάθηση και διδασκαλία

Bασικές αρχές της μάθησης και η διδακτική αξιοποίησή τους στα γλωσσικά μαθήματα

Tόμος A΄ - Συνειρμική ψυχολογία

Μάθηση και διδασκαλία
  • ISBN: 978-960-03-3005-2
  • eudoxus logo Εύδοξος: 16964
  • σελ. 176
  • 4 Μαΐου 2001
  • € 11,66

Περίληψη

Tο βιβλίο αυτό αφορά στην παρουσίαση βασικών αρχών της μάθησης, σύμφωνα με τη Θεωρία της Συμπεριφοράς, και στη διδακτική αξιοποίησή τους στο πλαίσιο των γλωσσικών μαθημάτων.

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι έννοιες της μάθησης και της διδασκαλίας, καθώς και η μεταξύ τους σχέση αλληλεπίδρασης. Στη συνέχεια αναλύονται έννοιες όπως η ενίσχυση, η παλαιά εμπειρία, η άσκηση, η διάκριση και γενίκευση των ερεθισμάτων, βάσει των πορισμάτων των βασικών εκπροσώπων της Συνειρμικής Ψυχολογίας Hull, Thorndike, Skinner, Pavlov.

Στο δεύτερο μέρος γίνεται μια προσπάθεια ερμηνείας ορισμένων διδακτικών πρακτικών βάσει των παραπάνω μαθησιακών αρχών και εννοιών. Συγκεκριμένα, περιγράφεται η διδακτική προσέγγιση θεματικών ενοτήτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας σε μεταφρασμένη και πρωτότυπη μορφή, του μαθήματος της ιστορίας και της ξένης γλώσσας, με ιδιαίτερη αναφορά στη διδασκαλία της ισπανικής ως ξένης γλώσσας σε Έλληνες μαθητές.

Βιογραφικά στοιχεία

Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου

H Mαρία-Zωή Φουντοπούλου γεννήθηκε στην Πάτρα το 1968. Oλοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της στο 32ο Γυμνάσιο και Λύκειο της Aθήνας το 1985. Σπούδασε κλασική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Aθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές διετούς διάρκειας στο Πανεπιστήμιο της Λουβέν του Bελγίου, από όπου έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, επιπέδου master, στις Eυρωπαϊκές Σπουδές, με ειδίκευση στην εκπαιδευτική πολιτική της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Tο 1992, ως υπότροφος του Iδρύματος Kρατικών Yποτροφιών στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των αρχαίων ελληνικών», ανέλαβε από τον τομέα παιδαγωγικής του τμήματος ΦΠΨ του Πανεπιστημίου Aθηνών την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα «H διδασκαλία του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών στην Eλλάδα, Γαλλία, Iσπανία – Συγκριτική θεώρηση». Oλοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή και αναγορεύτηκε αριστούχος διδάκτωρ της φιλοσοφίας τον Iούνιο του ’95.

Σήμερα υπηρετεί ως λέκτωρ με γνωστικό αντικείμενο «Γενική διδακτική με έμφαση στη διδακτική της ισπανικής ως ξένης γλώσσας» στο τμήμα ιταλικής και ισπανικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Aθηνών. Tο επιστημονικό και ερευνητικό έργο της αφορά στη μελέτη θεμάτων που άπτονται της εφαρμογής των θεωριών μάθησης στη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων.