«Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις

Πρόλογος - Επίμετρο: Χαρίδημος Κ. Τσούκας

Μετάφραση:
Αναστασία Γαλανοπούλου

Σύνθεση εξωφύλλου: Αντώνης Αγγελάκης
Φωτογραφία εξωφύλλου: Doug Armand / Tony Stone Images / Apeiron Photos

Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις
  • ISBN: 978-960-03-2794-6
  • eudoxus logo Εύδοξος: 17020
  • σελ. 320
  • 2 Μαρτίου 2007
  • € 33,92

Περίληψη

Ένας από τους πλέον διακεκριμένους διεθνώς μελετητές της λήψης αποφάσεων, ο Τζέιμς Μαρτς, παρέχει με το βιβλίο αυτό ένα αλφαβητάρι σχετικά με το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στις σύγχρονες οργανώσεις (επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς). Ο συγγραφέας φωτίζει τη λήψη αποφάσεων διερευνώντας διεξοδικά τέσσερα ερωτήματα: Πρώτον, βασίζεται η λήψη αποφάσεων στις ορθολογικές επιλογές των ατόμων ή σε κοινωνικούς κανόνες και συμβάσεις, που έχουν εσωτερικεύσει τα άτομα; Δεύτερον, είναι η λήψη αποφάσεων μία πρωτίστως λογική και διαυγής διαδικασία ή, αντιθέτως, διέπεται από ασάφεια και ασυνέπεια; Tρίτον, είναι σημαντική η λήψη αποφάσεων εξαιτίας των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και μόνο ή έχει και ευρύτερη συμβολική σημασία; Και τέταρτον, σε ποιο βαθμό πρέπει να αποδοθούν τα αποτελέσματα της λήψης αποφάσεων μόνο στα άτομα και όχι σε ευρύτερες αλληλεπιδράσεις μεταξύ ατόμων, οργανώσεων και κοινωνιών; Ως καλός επιστήμων και δάσκαλος, ο Τζέιμς Μαρτς πραγματεύεται με απλότητα και σαφήνεια τα ανωτέρω ερωτήματα και βοηθά τον αναγνώστη να συνειδητοποιήσει ότι πίσω από φαινομενικά απλές και λογικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων υπάρχει πολυπλοκότητα, ασάφεια και αβεβαιότητα. Eάν αναρωτηθήκατε ποτέ πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς, αυτό είναι το βιβλίο που πρέπει να διαβάσετε. Να είστε σίγουροι ότι θα αρχίσετε να βλέπετε την επιχείρησή σας ή τον οργανισμό σας με διαφορετικό μάτι.

Βιογραφικά στοιχεία

Τζέιμς Μαρτς