«Ιστορία της νεωτερικής και σύγχρονης φιλοσοφίας» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Ιστορία της νεωτερικής και σύγχρονης φιλοσοφίας

Φυσιογνωμίες και έργα

Μετάφραση:
Κωστής Παπαγιώργης

Σύνθεση εξωφύλλου: Αντώνης Αγγελάκης
Έργο εξωφύλλου: Schilderij G.F. Kersting,«De elegante lezer», 1912 (λεπτομέρεια)

Ιστορία της νεωτερικής και σύγχρονης φιλοσοφίας
  • ISBN: 978-960-03-2539-3
  • eudoxus logo Εύδοξος: 16827
  • σελ. 896
  • Επανέκδοση
  • 23 Φεβρουαρίου 2009
  • € 53,00

Περίληψη

Σε καθένα από τα Κεφάλαιά του, αυτό το βιβλίο ελπίζει ότι εξασφάλισε τη δυναμική μιας διανοητικής εμπειρίας και προσάρμοσε την αφηγηματική του διάσταση με βάση την έκθεση θεμάτων ή προβλημάτων […]. Χωρίς τεχνητό τρόπο, υπογραμμίζεται η επικαιρότητα των προβληματισμών που απασχολούν τους μεγάλους φιλοσόφους […]. Απαλλαγμένη από την ιδεοληψία της αρχειοθέτησης, αυτή η ιστορία της φιλοσοφίας εισηγείται τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στα έργα της παράδοσης […]. Παρά τη χρονολογική διάταξη –που εξυπακούεται σε κάθε ιστορία–, αυτό το έργο περιλαμβάνει και δύο θεματικές ενότητες: η μια αφορά στις θεωρίες της γνώσης […], η άλλη στην πολιτική φιλοσοφία…

Βιογραφικά στοιχεία

Ζαν-Μισέλ Μπενιέ

Ο Ζαν-Μισέλ Μπενιέ γεννήθηκε το 1950. Καθηγητής φιλοσοφίας και επίτιμος διδάκτωρ, έχει συγγράψει πολυάριθμα έργα και άρθρα. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Κομπιένης.