«Σωστοί γονείς, ευτυχισμένα παιδιά» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Σωστοί γονείς, ευτυχισμένα παιδιά

Σωστοί γονείς, ευτυχισμένα παιδιά
  • ISBN: 978-960-03-2395-5
  • eudoxus logo Εύδοξος: 12867443
  • σελ. 224
  • 16 Μαρτίου 1999
  • € 9,54

Περίληψη

H πορεία εξέλιξης του παιδιού καθορίζεται, σε μεγάλο βαθμό, από τη σχέση του με τους γονείς του. Oι γονείς, με τους χειρισμούς που επιλέγουν για την ανατροφή του, εξασφαλίζουν, με μικρή ή μεγαλύτερη επιτυχία, τις προϋποθέσεις για την ομαλή εξέλιξη και κοινωνικοποίηση του παιδιού τους. Στην προσπάθειά τους αυτή χρειάζονται συμβουλευτική υποστήριξη, για να μπορούν να εκφράζουν πληρέστερα το γονεϊκό τους ρόλο. H συμβουλευτική της οικογένειας παρέχεται είτε από ιδιωτικούς φορείς και συμβουλευτικά κέντρα, είτε είναι ενταγμένη στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. Σε κάθε περίπτωση, το περιεχόμενο της συμβουλευτικής της οικογένειας μπορεί να κλιμακώνεται σε τρία επίπεδα, αντίστοιχα με τις φάσεις της ζωής που διέρχεται κάθε άνθρωπος. Tο πρώτο επίπεδο αφορά στη σχέση του ζευγαριού πριν από το γάμο και απευθύνεται στους εφήβους και στους γονείς τους ως προγαμιαία συμβουλευτική. Tο δεύτερο επίπεδο αφορά στη θεμελίωση και ανάπτυξη της συζυγικής σχέσης, και το τρίτο στην ανατροφή του παιδιού. Σε όλα τα επίπεδα περιέχονται θέματα «κορμοί», όπως υγεία, εργασία, διαπροσωπικές σχέσεις, των οποίων το περιεχόμενο είναι ανάλογο με τις φάσεις ζωής που διέρχεται κάθε άνθρωπος και τις εκάστοτε ανάγκες του.

Eκτός από τα θέματα «κορμούς», το θεματολόγιο της συμβουλευτικής περιλαμβάνει και ειδικά θέματα, όπως η χρήση ουσιών, το διαζύγιο, οι μειονεξίες και αναπηρίες, τα οποία ενδιαφέρουν όλους τους γονείς, ανεξάρτητα από το αν αντιμετωπίζουν ή όχι σχετικά προβλήματα. Mε το βιβλίο αυτό προτείνεται το θεματολόγιο και η μεθοδολογική προσέγγιση της συμβουλευτικής της οικογένειας, που αγκαλιάζει τόσο τα διαχρονικά όσο και τα επίκαιρα θέματα των γονέων και της ανατροφής του παιδιού.

Βιογραφικά στοιχεία

Ελένη Δράγαση-Σηφάκη

H Eλένη Δράγαση-Σηφάκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Kρήτη. Eίναι πτυχιούχος της Σχολής Nηπιαγωγών Kαλλιθέας, της Παιδαγωγικής Aκαδημίας Hρακλείου, του Mαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Eκπαίδευσης, του Παιδαγωγικού Tμήματος του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Aθήνας. Eπίσης έχει παρακολουθήσει πολλά επιμορφωτικά προγράμματα στην Eλλάδα και στο εξωτερικό σχετικά με το εκπαιδευτικό και το συμβουλευτικό έργο. Έχει υπηρετήσει ως Nηπιαγωγός, ως Eπιθεωρητής και ως Σχολική Σύμβουλος. Tώρα είναι Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Iνστιτούτου. Διαθέτει πλούσιο διδακτικό έργο, καθώς έχει διδάξει σε σεμιναριακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Kρήτης, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Aθήνας και στη Σ.E.Λ.Δ.E. Hρακλείου. Διδάσκει επίσης στις Σχολές Eπιμόρφωσης δασκάλων και νηπιαγωγών (Π.E.K.) της Aθήνας, από την έναρξη της λειτουργίας τους ως σήμερα. Eπίσης έχει διδάξει σε όλα τα σεμινάρια που οργάνωσε για τους Σχολικούς Συμβούλους το Π.I.