«Το παιδί στην χώρα των βιβλίων» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Το παιδί στην χώρα των βιβλίων

Συμβολή στην μελέτη των παιδικών αναγνωσμάτων

Ο πίνακας στο εξώφυλλο είναι του Όθωνα Περβολαράκη «Ο Δημήτρης Π. σε ώρα μελέτης» (λεπτομέρεια)

Το παιδί στην χώρα των βιβλίων
  • ISBN: 978-960-03-1258-4
  • eudoxus logo Εύδοξος: 16887
  • σελ. 248
  • Επανέκδοση
  • 19 Μαΐου 2009
  • € 12,72

Περίληψη

Μία σε βάθος εξέταση του παιδικού βιβλίου σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Η διεθνής εμπειρία, με βάση τις απόψεις –συγκρουόμενες ενίοτε– των ξένων θεωρητικών, χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την περιορισμένη ελληνική και την αναφορά σε ελληνικά παιδικά βιβλία τα οποία εμπίπτουν στους όρους των σύγχρονων θεωρητικών θέσεων. Η μελέτη προσεγγίζει τους τρεις επίμαχους τομείς: «Το παιδί και το βιβλίο», «Ανάγνωση και ανάπτυξη», «Τα παιδικά βιβλία (βιβλία γνώσεων, λογοτεχνικά βιβλία)». Προτάσσεται το κεφάλαιο παιδί-βιβλίο, προκειμένου να εξεταστούν με περισσότερη αποτελεσματικότητα τα δύο που ακολουθούν και τα οποία ολοκληρώνουν το επίμαχο και θερμό θέμα όπως ορίζεται στον τίτλο του βιβλίου. Με δεδομένη την ανυπαρξία ελληνικών μελετών για το βιβλίο γνώσεων και την πενιχρή παρουσία μελετών για την αξιολόγηση των λογοτεχνικών, ο κύριος όγκος του βιβλίου αφιερώνεται στους δύο αυτούς τομείς.

Πλούσια η ξένη βιβλιογραφία στα ζητήματα αυτά, ενισχύεται τώρα και με ένα ακόμη αξιόλογο έργο, προερχόμενο από ένα μέλος της νέας δυναμικής γενιάς μελετητών-ερευνητών, οι οποίοι ασχολούνται στην Ελλάδα με το παιδικό βιβλίο. Οι θέσεις της συγγραφέως, οι τρόποι προσέγγισης στα ποικίλα επιμέρους θέματα, η βαθιά γνώση του αντικειμένου και η ενημέρωσή της στην διεθνή θεωρία και πρακτική και στις τάσεις οι οποίες ακολουθούνται ή διαφαίνονται για το μέλλον καθιστούν το βιβλίο χρήσιμο για όσους ασχολούνται με την παιδική λογοτεχνία –μελετητές, διδάσκοντες και διδασκομένους– και δείκτη των κατευθύνσεων των μελλοντικών μελετών.

Βιογραφικά στοιχεία

Μάρθα Καρπόζηλου

Η Μάρθα Καρπόζηλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Ευρωπαϊκή Ιστορία στο Connecticut College, Βιβλιοθηκονομία στο Southern Connecticut State University και Νεοελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από το 1981 διδάσκει Νεοελληνική Φιλολογία και Παιδική Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον ελληνικό περιοδικό τύπο και έχει εκδώσει τα εξής βιβλία: Αφιερώματα περιοδικών 1880-1980, (Εταιρεία Ελληνικού και Ιστορικού Αρχείου, 1981), Ελληνικός νεανικός τύπος 1830-1914, (Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1987), Τα ελληνικά οικογενειακά-φιλολογικά περιοδικά 1847-1900, (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1991).