«Λεξικό όρων 5. Κυβερνητικής, δομισμού και της θεωρίας των συστημάτων» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Λεξικό όρων 5. Κυβερνητικής, δομισμού και της θεωρίας των συστημάτων

Λεξικό όρων 5. Κυβερνητικής, δομισμού και της θεωρίας των συστημάτων
  • ISBN: 978-960-03-0332-2
  • eudoxus logo Εύδοξος: 12928063
  • σελ. 320
  • 20 Ιουνίου 1987
  • Μη διαθέσιμο

Περίληψη

Μετά τις έντονες δομικές μεταβολές που υπέστη ο καπιταλισμός από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα μέχρι σήμερα και το πέρασμα από το καθεστώς των ελεύθερου συναγωνισμού στο καθεστώς των μονοπωλλιών και, σε συνέχεια, στο καθεστώς του κρατικομονοπωλιακού καπιταλισμού, η αστική ιδεολογία υπέστη ριζικές μεταβολές. Αναγκάστηκε να υποκαταστήσει τις έννοιες της «ουσίας», της «ατομικής φύσης» και του «ορθού λόγου», που αντανακλούσαν το πρώτο καθεστώς, με τις έννοιες της «μορφής», του «συστήματος» και του «ασυνείδητου», που αντανακλούν το τελευταίο. Κατέληξε να μηδενοποιήσει τις αρχές της εξέλιξης και της ελευθερίας, που ήταν δικά της δημιουργήματα, και να γεμίσει το κενό που άφησαν με κατανάλωση συμβόλων χωρίς περιεχόμενο: την εξέλιξη, με τις αλλαγές στις μάρκες των αυτοκινήτω, κατι την ελευθερία, με το «ελεύθερο» παιχνίδι των μορφών.

Η κατανάλωση συμβόλων προβάλλει τα σημαίνοντα, το παιχνίδι των μορφών, για να κρύψει τις ουσίες που χάθηκαν: ιδέες, αξίες, ποιότητες, χρόνος. Μετατρέπει τις κουλτούρες σε εμπορεύματα κατανάλωσης. Τελικά, αυτό που καταναλώνουμε είναι παρουσίες από κενά ύπαρξης, μορφές απόντων περιεχομένων. Κυβερνητική, συστημική και δομισμός επαληθεύουν τη συνάντηση της επιστημονικο-τεχνικής εξέλιξης με το διαλεκτικό υλισμό. Η αστική ιδεολογία επιχείρησε την απόσπαση από το περιεχόμενό τους, χρησιμοποιώντας γι' αυτό μονομερείς απόψεις της γλωσσολογίας. Δημιούργησε έτσι το στρουκτουραλισμό, προϊόν της σύγχρονης γραφειοκρατίας, που επηρέασε έναν ολόκληρο κύκλο επιστημών και τεχνών σημειωτική, θεωρία της πληροφορίας, σημαντική, ποιητική και κριτική, κοινωνική ανθρωπολογία κ.ά. Σήμερα, που η περιπέτεια αυτή είναι στο τέλος της, οι επιστήμονες έχουν εμπλουτιστεί με τις έννοιες του συστήματος, της επανάδρασης, του ελέγχου, του μοντέλου κλπ., ενισχύοντας αποφασιστικά τις δυνατότητες για την αλλαγή του πολιτισμού της αρένας και της βαρβαρότητας και το πέρασμα της ανθρωπότητας στο σοσιαλισμό. Το πέρασμα αυτό προϋποθέτει τη διάλυση των μεγάλων μονοπωλίων τα οποία ελέγχουν τις πληροφορίες και απειλούν να εξοντώσουν με πυρηνικό αφανισμό την ανθρωπότητα από την οποία τις υπέκλεψαν.

Βιογραφικά στοιχεία

Σωτήρης Δημητρίου

Ο Σωτήρης Δημητρίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1925 και ακολούθησε σπουδές στον τεχνολογικό κλάδο. Παράλληλα ασχολήθηκε με τη μελέτη της Προϊστορικής Αρχαιολογίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Δημοσίευσε άρθρα σε διάφορα περιοδικά, σχετικά με τα προβλήματα της τέχνης. Έγραψε τα βιβλία: Προϊστορικοί Πολιτισμοί και Εξέλιξη (1964) και Μύθος - Κινηματογράφος - Σημειολογία - Κρίση της Αισθητικής (1973).
Βιβλιογραφία