«Αν ο Αριστοτέλης ήταν διευθύνων σύμβουλος» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Αν ο Αριστοτέλης ήταν διευθύνων σύμβουλος

Δοκίμια για την ηγεσία και τη διοίκηση

Αν ο Αριστοτέλης ήταν διευθύνων σύμβουλος
  • ISBN: 960-03-3903-1
  • eudoxus logo Εύδοξος: 16723
  • σελ. 208
  • 30 Νοεμβρίου 2004
  • Εξαντλήθηκε

Περίληψη

Δεδομένου ότι στην εποχή του Αριστοτέλη δεν υπήρχαν επιχειρήσεις με τη μορφή που τις γνωρίζουμε σήμερα κι ο μεγάλος φιλόσοφος, ούτως ή άλλως, δεν είχε τις κερδοσκοπικές δραστηριότητες σε μεγάλη υπόληψη, τι μπορεί άραγε ένας επιχειρηματικός ηγέτης να διδαχθεί από τον Αριστοτέλη; Πολλά. Ο Σταγηρίτης φιλόσοφος έθεσε διεισδυτικά ερωτήματα που εξακολουθούν να είναι στην καρδιά κάθε οργανωμένης συλλογικής δραστηριότητας: Τι είναι το ύψιστο αγαθό στη ζωή; Σε τι διαφέρει η «πράξη» από την «παραγωγή»; Ποιες είναι εκείνες οι αρετές που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος της πράξης; Πώς καλλιεργούνται; Πώς μπορεί να συζευχθεί το ατομικό και το συλλογικό καλό; Πώς μπορούμε να καλλιεργούμε την κρίση μας; Από ποιες γνωστικές παγίδες πρέπει να προφυλάσσεται ένας πρακτικός άνθρωπος; Το βιβλίο αυτό υποστηρίζει ότι η μεγάλη συνεισφορά του Αριστοτέλη έγκειται στην ανάδειξη της φρόνησης και της αρετής ως ιδιότητες άκρως απαραίτητες για τους πρακτικούς ανθρώπους - και ιδιαίτερα τους ηγέτες των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Περαιτέρω, διερευνώνται στο βιβλίο οι προϋποθέσεις της σύνθετης σκέψης: πώς δηλαδή οι ηγέτες και τα στελέχη επιχειρήσεων θα αναπτύξουν τη σύνθετη σκέψη προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα και την αβεβαιότητα του περιβάλλοντος. Η ενάρετη δραστηριότητα, που τόσο εκτιμούσε ο Αριστοτέλης, συνυφαίνεταιμε τη φρόνηση και αυτή με την ικανότητα της σύνθετης σκέψης.
Αντλώντας από την αριστοτελική φιλοσοφία, τις θεωρίες του χάους και της πολυπλοκότητας και τη θεωρία παιγνίων, τα δοκίμια του βιβλίου αυτού στοχεύουν να ανατάμουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα στελέχη επειχειρήσεων στην οικονομία της γνώσης και να διερευνήσουν τρόπους αποτελεσματικής διαχείρισής τους. Δύο είναι οι κεντρικές ιδέες που διαπερνούντα δοκίμια του βιβλίου: πρώτον ότι πίσω από κάθε σπουδαίο ηγέτη υπάρχει μια εξίσου σπουδαία κοινότητα - το ατομικό και το συλλογικό αλληλοπροσδιορίζονται ― και δεύτερον ότι η αυτογνωσία και η πολυφωνία είναι ουσιώδη γνωρίσματα της σύνθετης σκέψης και δράσης.

Βιογραφικά στοιχεία

Χαρίδημος Κ. Τσούκας

Ο Χαρίδημoς Κ. Τσούκας γεννήθηκε το 1961 στο Καρπενήσι. Σπούδασε στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και, αργότερα, εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στην κοινωνιολογία των οργανώσεων στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Έχει εργασθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στα Πανεπιστήμια Μάντσεστερ, Έσσεξ και Στραθκλάιντ της Βρετανίας. Σήμερα είναι καθηγητής Οργανωσιακής Θεωρίας στo ΑLΒΑ (στην ερευνητική θέση «Γεώργιος Δ. Μαύρος») και στο University of Warwick (Βρετανία), καθώς και διευθυντής (Editor-in-Chief) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Organization Studies.
Δεκάδες εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε διακεκριμένα διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά διοικητικών και κοινωνικών επιστημών. Έχει συγγράψει τα βιβλία: Αν ο Αριστοτέλης ήταν διευθύνων σύμβουλος (Εκδόσεις Καστανιώτη, 2005, 2η έκδοση), Complex Knowledge: Studies in Organizational Epistemology (Oxford University Press, 2005, 2η έκδοση) και Κατευθύvσεις για τη μεταρρύθμιση τoυ Κράτoυς (με τον Δ.Β. Παπούλια, Εκδόσεις Κασταvιώτη, 1998). Έχει συνεπιμεληθεί τα βιβλία The Oxford Handbook of Organization Theory: Meta-theoretical Perspectives (Oxford University Press, 2003), Organizations as Knowledge Systems (με τον Ν. Μυλωνόπουλο, Palgrave Macmillan, 2004) και Managing the Future: Foresight in the Knowledge Economy (με τη Jill Shepherd, Blackwell, 2004).
Είναι συνεργάτης των εφημερίδων Το Βήμα και Κέρδος (και παλαιότερα του Οικονομικού Ταχυδρόμου), επιστημονικός σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων και διευθύνει τη σειρά βιβλίων «Διοίκηση» στις Εκδόσεις Καστανιώτη.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση της οργανωσιακής γνώσης και μάθησης, τη διαχείριση αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, τη σχέση θεωρίας και πράξης στις κοινωνικές επιστήμες (με έμφαση στην οργανωσιακή-διοικητική επιστήμη) και επιστημολογικά θέματα σχετικά με την ανάπτυξη των διοικητικών και κοινωνικών επιστημών. Η οπτική του γωνία είναι αυτή της μετα-ρασιοναλιστικής φιλοσοφίας και της επιστήμης της πολυπλοκότητας. Μακροπρόθεσμος ερευνητικός στόχος του είναι η συμβολή αφενός μεν στη διαμόρφωση μιας νεο-αριστοτελικής θεωρίας της οργάνωσης, αφετέρου δε στη δημιουργία σύνθετων μορφών κατανόησης των διοικητικών και κοινωνικών φαινομένων.
Βιβλιογραφία