«Ελληνική ορολογία: Έρευνα και εφαρμογές» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Ελληνική ορολογία: Έρευνα και εφαρμογές

Επιμέλεια: Μαριάννα Κατσογιάννου - Ελένη Ευθυμίου
Ελληνική ορολογία: Έρευνα και εφαρμογές
  • ISBN: 960-03-3770-5
  • eudoxus logo Εύδοξος: 16767
  • σελ. 400
  • 1 Ιουλίου 2004
  • € 26,50

Περίληψη

Η ορολογία, θεωρητική και εφαρμοσμένη, είναι ο σύγχρονος κλάδος των γλωσσικών επιστημών που ασχολείται με την ανάλυση και ταξινόμηση των όρων και των εννοιών που χρησιμοποιούνται στον επιστημονικό και τεχνικό λόγο. Στη σημερινή εποχή, όπου η γνώση αναπτύσσεται και μεταδίδεται σε ένα πλαίσιο γενικευμένης πολυγλωσσίας, η μελέτη της ορολογίας συνδέεται με γνωστικά και κοινωνιογλωσσολογικά ζητήματα που απασχολούν την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα. Πρόκειται για θέματα σχετικά με την επίδραση που ασκούν οι σύγχρονοι τρόποι επικοινωνίας και διάδοσης της πληροφορίας στη γλώσσα –αλλά και στο λόγο– της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της διοίκησης, της δημοσιογραφίας κτλ. Το βιβλίο αυτό, με άξονα αναφοράς την ελληνική γλώσσα, επιχειρεί μια συστηματική παρουσίαση των θεωρητικών και μεθοδολογικών αρχών της ορολογικής έρευνας, αλλά και των εφαρμογών της, που συνδέονται με την ανάπτυξη τεχνολογικών μέσων για τη διαχείριση των όρων σε υπολογιστικά περιβάλλοντα.

Βιογραφικά στοιχεία

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου είναι ένας ερευνητικός οργανισμός που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Ανάπτυξης. Στόχος του είναι η ανάπτυξη της γλωσσικής τεχνολογίας με έμφαση στην κάλυψη της ελληνικής γλώσσας. Η δραστηριότητά του επικεντρώνεται στους τομείς της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας, Επεξεργασίας Φωνής και Γλωσσικής Διδασκαλίας μέσω Η/Υ. Συνεργάζεται με ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, καθώς και με τον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο έργων έρευνας και ανάπτυξης. Έχει βιομηχανικό προσανατολισμό αναπτύσσοντας πλατφόρμες λογισμικού και εφαρμογές όπως η αναγνώριση φωνής, η παραγωγή συνθετικής φωνής, η μηχανική μετάφραση, η ηλεκτρονική λεξικογραφία και η ανάκτηση πληροφορίας.
Βιβλιογραφία