«Η γραφή και η διαφορά» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Η γραφή και η διαφορά

Μετάφραση:
Κωστής Παπαγιώργης

Η γραφή και η διαφορά
  • ISBN: 960-03-3134-0
  • eudoxus logo Εύδοξος: 16793
  • σελ. 528
  • 26 Φεβρουαρίου 2003
  • Εξαντλήθηκε

Περίληψη

Σε αυτό το βιβλίο κρίνονται ο Δομισμός, οι επιστήμες του ανθρώπου, η φαινομενολογία, το θέατρο της ωμότητας, η ψυχανάλυση, η κριτική της λογοτεχνίας, μέσα από μια ακολουθία περίπλοκων χειρισμών που απαιτούν αναφορές στους Νίτσε, Χέγκελ, Χούσσερλ, Χάιντεγγερ, Φρόυντ, Αρτώ, Μπατάιγ, Μπλανσό, Φουκώ, Ζαμπές, Λεβινάς. Ανανεώνοντας την προβληματική σχέση της ζώσας φωνής με τη γραφή (θέμα που απαντάται στον πλατωνικό Φαίδρο), ο Ντεριντά έχει τη μοναδική ευκαιρία να θέσει για άλλη μια φορά τη σκέψη προ του μείζονος καθήκοντός της: να αναλογιστεί τον εαυτό της μέσα από τη φωνητική υφή του κειμένου και την κειμενική υφή της φωνής.

Βιογραφικά στοιχεία

Ζακ Ντεριντά