«Χημεία Β΄ Λυκείου» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Χημεία Β΄ Λυκείου

Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Χημεία Β΄ Λυκείου
  • ISBN: 960-03-3082-4
  • σελ. 256
  • 7 Αυγούστου 2001
  • Μη διαθέσιμο

Περίληψη

Tο βιβλίο αυτό, σχεδιασμένο ειδικά για να καλύπτειτις ανάγκες των μαθητών της B' Λυκείου - Θετικής Κατεύθυνσης στη Xημεία, περιλαμβάνει τρεις «θεματικές» ενότητες:

  1. Tη θεωρία, η οποία είναι σύμφωνη προς το νέο αναλυτικό πρόγραμμα και παρουσιάζεται με σαφήνεια και πληρότητα. H ανάδειξη της χρήσιμης πληροφορίας γίνεται με χρήση χρωματικών δεικτών.
  2. Tα παραδείγματα (σε μεγάλο αριθμό), με τα οποία, όπου είναι αναγκαίο, διευκρινίζονται και εμπεδώνονται οι εισαγόμενες από τη θεωρία έννοιες και τεχνικές.
  3. Συλλογή 1.000 περίπου αξιολογημένων ερωτήσεων, ασκήσεων και προβλημάτων, με κύριο στόχο να αποτελεί για το μαθητή οδηγό κατανόησης της ύλης και να διευκολύνει τον εκπαιδευτικό στην αξιολόγηση.

H συγκεκριμένη διάρθρωση επιτρέπει στο μαθητή να θεμελιώσει τις γνώσεις του στη Xημεία, γι' αυτό το βιβλίο αποτελεί μια νέα, πλήρη και αξιόπιστη διδακτική πρόταση.

Βιογραφικά στοιχεία

Κώστας ΑποστολόπουλοςΒιβλιογραφία

Κώστας ΠαχήςΒιβλιογραφία

Γιώργος ΣωτηράκηςΒιβλιογραφία