«Ελληνικές Παραδοσιακές Φορεσιές» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Ελληνικές Παραδοσιακές Φορεσιές

Ελληνικές Παραδοσιακές Φορεσιές
  • ISBN: 960-03-3079-4
  • CD-ROM
  • 1 Νοεμβρίου 2001
  • € 41,65

Oλόκληρος ο πλούτος της ελληνικής παραδοσιακής φορεσιάς, όπως δεν παρουσιάστηκε ποτέ μέχρι σήμερα.

Η πληρέστερη καταγραφή φορεσιών, κομμάτι κομμάτι, με κείμενο και φωτογραφία, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη μουσική και βίντεο.

Το ιστορικό Θέατρο «Δόρα Στράτου» ανοίγει διάπλατα τις συλλογές και τα αρχεία του για τη φορεσιά, τη μουσική και το χορό.

Μια αξεπέραστη εγκυκλοπαίδεια για μικρούς και μεγάλους – ένα απαραίτητο εργαλείο για τους ειδικούς: ενδυματολόγους, λαογράφους, εκπαιδευτικούς, σχεδιαστές.

 

Eλάχιστες απαιτήσεις συστήματος
PC: Pentium 200 Mhz, Windows 9x/ΝΤ/Me/2000/XP, CD-ROM 8x (προτεινόμενο δωδεκαπλής), 16 MB RAM (προτεινόμενα 32 MB), ανάλυση οθόνης SVGA 256 χρωμάτων (640x480), κάρτα ήχου 16-bit, QuickTime έκδοση 4.0 (περιλαμβάνεται στο CD-ROM).
Macintosh: Power Mac, CD-ROM 8x (προτεινόμενο δωδεκαπλής), 32 MB RAM, ανάλυση οθόνης SVGA 256 χρωμάτων (640x480), κάρτα ήχου 16-bit, QuickTime έκδοση 4.0 (περιλαμβάνεται στο CD-ROM).

 

Η αναγραφόμενη τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.Α. 19%.

 

Φωτογραφίες: