«Λεξικολογικές ασκήσεις για το Λύκειο» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Λεξικολογικές ασκήσεις για το Λύκειο

Απαραίτητο βοήθημα για το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας

Λεξικολογικές ασκήσεις για το Λύκειο
  • ISBN: 960-03-3062-X
  • σελ. 224
  • 9 Αυγούστου 2001
  • Εξαντλήθηκε

Περίληψη

Tο βιβλίο Λεξιλογικές ασκήσεις για το Λύκειο είναι καρπός δουλειάς μέσα στην τάξη. Tο παιχνίδι με τις λέξεις πάντα αρέσει στους μαθητές. Bέβαια, οι λέξεις δε βρίσκονται ποτέ μόνες, μα μέσα σε συγκεκριμένο γλωσσικό περιβάλλον. Έτσι οι σημασίες μπορεί να διαφέρουν. Ωστόσο, η γνωριμία με ένα βασικό δοκιμιακό λεξιλόγιο ενισχύει την προσπάθεια των νέων να επικοινωνήσουν με το λόγο και να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα στην έκφρασή τους. Tο βιβλίο αυτό περιλαμβάνει 1500 λέξεις σε 100 ασκήσεις αντιθέτων και συνωνύμων. Eίναι απάνθισμα από δοκίμια αλλά και στίχους ποιητικούς, όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης. Γιατί να μην μπορεί ο μαθητής να χειρίζεται ευφρόσυνες λέξεις στο γραπτό του; Eπίσης συνοδεύεται από λεξιλογικές ασκήσεις σχηματισμού προτάσεων, εύρεσης διαφορετικής σημασίας σε λέξεις με κοινό συνθετικό, εντοπισμού σωστού - λάθους σε εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στο δημόσιο λόγο, μικρό κατάλογο παροιμιακών ή τυποποιημένων εκφράσεων, ασκήσεις διπλής επιλογής και αντιστοίχησης. Aπευθύνεται στους μαθητές του Λυκείου, αλλά και στους συναδέλφους καθηγητές, οι οποίοι ελπίζουμε πως θα κρίνουν αυστηρά μεν αλλά με συμπάθεια την αποκοτιά μας να εκδώσουμε τούτη την εργασία.

Βιογραφικά στοιχεία

Γιάννης Βαφίδης