«Δημοτικά τραγούδια της Ρούμελης» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Δημοτικά τραγούδια της Ρούμελης

Συλλογή

Δημοτικά τραγούδια της Ρούμελης
  • ISBN: 960-03-2994-X
  • eudoxus logo Εύδοξος: 64637
  • σελ. 304
  • 3 Μαΐου 2001
  • € 12,72

Περίληψη

Την προσπάθεια συγκέντρωσης δημοτικών τραγουδιών της Ρούμελης άρχισα το 1960 καιτη συμπλήρωσα το 2000. Η πρώτη μορφή της συλλογής περιείχε διακόσια σαράντα οκτώ τραγούδια και δημοσιεύθηκε από τον καθηγητή Γ. Μέγα στη Λαογραφία. Ακολούθησε, το 1979, η δημοσίευση μιας νέας συμπληρωμένης μορφής που περιείχε τριακόσια σαράντα τρία τραγούδια. Η παρούσα τρίτη μορφή περιλαμβάνει συνολικά πεντακόσια είκοσι τέσσερα τραγούδια.

Το υλικό μου προέρχεται κατά 80% περίπου από τα επαγγελματικά τετράδια των λαϊκών οργανοπαικτών, όπως εμφανίζονταν στα πανηγύρια. Η πηγή αυτή θεωρήθηκε από τον Γ. Μέγα πρωτογενής και άγνωστη ως τότε. Το δημοτικό τραγούδι απηχεί τις ρίζες μας και τις φυλετικές ιδιαιτερότητες και η μελέτη του αποτελεί ύψιστη ελληνική παιδαγωγία.

Θ.Π.

Βιογραφικά στοιχεία

Θανάσης Παπαθανασόπουλος

Ο Θανάσης Παπαθανασόπουλος γεννήθηκε στην Περίστα Nαυπακτίας το 1937, σπούδασε Nομικά και είναι Εφέτης. Tο πρώτο του ποιητικό βιβλίο δημοσιεύθηκε το 1960, για να συνεχίσει στο χώρο αυτό μια αδιάπτωτη παραγωγή, χωρίς ποτέ να θυσιάζεται η ποιότητα και να παραβλέπεται η ουσία.
Βιβλιογραφία