«Μαθαίνοντας στο Internet Φυσική» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Μαθαίνοντας στο Internet Φυσική

Τα εργαστήρια φυσικής όλου του κόσμου στον υπολογιστή σας

Μαθαίνοντας στο Internet Φυσική
  • ISBN: 960-03-2911-7
  • eudoxus logo Εύδοξος: 12867543
  • σελ. 192
  • 1 Δεκεμβρίου 2000
  • € 26,50

Περίληψη

Το να ισχυρίζεται κανείς ότι το Internet έχει επίδραση σε όλους τους τομείς της κοινωνίας είναι, τώρα πια, κοινοτυπία. Στο επίπεδο όμως του Γυμνασίου και του Λυκείου, η αξιοποίηση του Internet είναι ακόμα μικρή. Αυτό συμβαίνει επειδή απουσιάζουν εκείνες ακριβώς οι προτάσεις που θα ξεφύγουν από το γενικό και θα προτείνουν συγκεκριμένους τρόπους αξιοποίησης του Internet στη μαθησιακή διαδικασία του κάθε γνωστικού αντικειμένου που διδάσκεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το βιβλίο-οδηγός που κρατάτε στα χέρια σας είναι ακριβώς μια τέτοια προσπάθεια. Περιέχει επιλεγμένες εφαρμογές για τη διδασκαλία της Φυσικής, οι οποίες εντάσσονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Γυμνασίου και του Λυκείου.
Το βιβλίο αυτό θα σας βοηθήσει να πεισθείτε ότι το Internet δεν είναι μια αφηρημένη έννοια που αφορά τους άλλους. Το Internet είναι εδώ, εντυπωσιακά χρήσιμο στη μαθησιακή διαδικασία.

Βιογραφικά στοιχεία

Αντώνης ΓκούτσιαςΒιβλιογραφία