«Χάος, πολυπλοκότητα και μάνατζμεντ» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Χάος, πολυπλοκότητα και μάνατζμεντ

Πρόλογος: Χαρίδημος Κ. Τσούκας, ALBA & University of Essex

Μετάφραση:
Σοφία Σαββουλίδου

Χάος, πολυπλοκότητα και μάνατζμεντ
  • ISBN: 960-03-2798-X
  • eudoxus logo Εύδοξος: 58538
  • Σκληρό εξώφυλλο
  • σελ. 338
  • 1 Νοεμβρίου 2000
  • € 31,80

Περίληψη

Οι Θεωρίες του Χάους και της Πολυπλοκότητας έχουν αρχίσει να αλλάζουν τον τρόπο σκέψης σε πολλά επιστημονικά πεδία τόσο των φυσικών όσο και των κοινωνικών επιστημών. Στο πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων ιδιαίτερα, η αλλαγή στο λεξιλόγιο με το οποίο περιγράφουμε την οργάνωση και διοίκηση είναι εντυπωσιακή: η επιχείρηση δεν θεωρείται πλέον ως μια ιεραρχική, άκαμπτη, άνωθεν επιβαλλόμενη δομή, αλλά ως μια αναδυόμενη, αυτο-οργανούμενη τάξη. Το Χάος, πολυπλοκότητα και μάνατζμεντ είναι ο πλέον περιεκτικός και συγχρόνως εξόχως απλός οδηγός στις Θεωρίες της Πολυπλοκότητας και του Xάους με εφαρμογή στη διοίκηση επιχειρήσεων. Ο Μπάτραμ, σύμβουλος σε θέματα οργανωσιακής μάθησης στο Διοικητικό Συμβούλιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της M. Βρετανίας, καταφέρνει με τρόπο φιλικό να εισαγάγει τον αναγνώστη στις έννοιες του χάους, των πολύπλοκων προσαρμοστικών συστημάτων, της αυτοποίησης κ.λπ., και να καταδείξει τους τρόπους με τους οποίους οι έννοιες αυτές μας βοηθούν να ξανασκεφτούμε τις βασικές παραμέτρους λειτουργίας των επιχειρήσεων. Το βιβλίο βρίθει από εικονίδια, διαγράμματα και συγκεκριμένες εφαρμογές των θεωριών της πολυπλοκότητας και του χάους, γεγονός που το καθιστά άκρως εύχρηστο και φιλικό. Πρόκειται για έναν πραγματικά ριζοσπαστικό νέο τρόπο σκέψης, ο οποίος ανατρέπει πολλές παραδοσιακές αντιλήψεις για τις έννοιες της οργάνωσης και διοίκησης. Μετά την ανάγνωση του βιβλίου, ο αναγνώστης αισθάνεται πόσο ρευστές είναι οι περίφημες οργανωτικές δομές και πόσο, κατά συνέπεια, γεμάτος από δυνατότητες για δημιουργική δράση ο κόσμος.

Βιογραφικά στοιχεία

Άρθουρ Μπάτραμ

Ο Άρθουρ Mπάτραμ εργάζεται ως σύμβουλος οργανωσιακής μάθησης στο Διοικητικό Συμβούλιο Tοπικής Aυτοδιοίκησης. Oι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν την παροχή βοήθειας σε διοικητικά στελέχη, εκπαιδευτές και ανώτερα στελέχη, σχετικά με την εφαρμογή των εννοιών της πολυπλοκότητας στην εργασία τους. Kατά το παρελθόν εργάστηκε ως διοικητικό στέλεχος και εκπαιδευτής σε οργανώσεις τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Tα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν μάθηση, ομαδική εργασία, δημιουργικότητα και συμμετοχή.