«Η μηχανική μετάφραση και η ελληνική γλώσσα» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Η μηχανική μετάφραση και η ελληνική γλώσσα

Θέματα επεξεργασίας γλώσσας και φωνής

Επιμέλεια: Μελίτα Σταύρου, Μαρία Τζεβελέκου
Η μηχανική μετάφραση και η ελληνική γλώσσα
  • ISBN: 960-03-2718-1
  • eudoxus logo Εύδοξος: 16929
  • σελ. 368
  • 1 Δεκεμβρίου 2000
  • € 15,90

Περίληψη

Η μετάφραση που παράγεται από υπολογιστή, η μηχανική μετάφραση, θέτει ζητήματα που σχετίζονται με τον ορισμό διαγλωσσικών στοιχείων, τη συμβολική απεικόνιση της γλώσσας, την περιγραφική επάρκεια των θεωρητικών γλωσσολογικών προτύπων και την ανάπτυξη ειδικών γλωσσών προγραμματισμού. Είναι ένα σημείο όπου συγκλίνουν η πληροφορική και η υπολογιστική γλωσσολογία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προβληματισμού τα ελληνικά ενσωματώθηκαν σε πολύγλωσσα συστήματα μετάφρασης, όπως το EUROTRA και το SYSTRAN.
Το βιβλίο αυτό συγκεντρώνει ένα μέρος των θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας συγκρότησης των συγκεκριμένων συστημάτων μηχανικής μετάφρασης. Αποτελεί συγχρόνως μια εισαγωγή στο πεδίο της υπολογιστικής γλωσσολογίας, γιατί τα γενικά θεωρητικά ζητήματα διατυπώνονται και εικονογραφούνται με συγκεκριμένα παραδείγματα.

Βιογραφικά στοιχεία

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου είναι ένας ερευνητικός οργανισμός που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Ανάπτυξης. Στόχος του είναι η ανάπτυξη της γλωσσικής τεχνολογίας με έμφαση στην κάλυψη της ελληνικής γλώσσας. Η δραστηριότητά του επικεντρώνεται στους τομείς της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας, Επεξεργασίας Φωνής και Γλωσσικής Διδασκαλίας μέσω Η/Υ. Συνεργάζεται με ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, καθώς και με τον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο έργων έρευνας και ανάπτυξης. Έχει βιομηχανικό προσανατολισμό αναπτύσσοντας πλατφόρμες λογισμικού και εφαρμογές όπως η αναγνώριση φωνής, η παραγωγή συνθετικής φωνής, η μηχανική μετάφραση, η ηλεκτρονική λεξικογραφία και η ανάκτηση πληροφορίας.
Βιβλιογραφία