«Σχολείο και μουσείο» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Σχολείο και μουσείο

Σχολείο και μουσείο
  • ISBN: 960-03-2694-0
  • eudoxus logo Εύδοξος: 16865
  • σελ. 144
  • 1 Μαΐου 2000
  • € 12,72

Περίληψη

H οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα μουσεία είναι μια διαδικασία που αντιμετωπίζει εμπόδια, προβλήματα και διλήμματα. Σχολείο και μουσείο, θεσμοί που ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας τους διαφέρει σημαντικά, καλούνται να συνεργαστούν με σκοπό την παροχή διδακτικού και παιδαγωγικού έργου σε μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. H περιορισμένη όμως γνώση που έχουν οι μουσειοπαιδαγωγοί για το σχολικό πρόγραμμα και οι εκπαιδευτικοί για τις μουσειακές συλλογές εμποδίζει την επικοινωνία μεταξύ σχολείου και μουσείου και δεν επιτρέπει την οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίας εκτίμησης, υπονομεύοντας κάθε προσπάθεια συνεργασίας. Στο βιβλίο αυτό γίνεται προσπάθεια να φωτιστούν παιδαγωγικά προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τον τρόπο οργάνωσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα μουσεία. Eπισημαίνονται ζητήματα που αφορούν στους σκοπούς και στο περιεχόμενο των σχολικών μαθημάτων και των μουσειακών εκθέσεων και γίνονται προτάσεις ανάπτυξης προγραμμάτων μουσειοπαιδαγωγικής, που απαιτούν τη συνεργασία των εκπαιδευτικών και των μουσειοπαιδαγωγών.

Βιογραφικά στοιχεία

Γεώργιος Δάλκος

O Γεώργιος Δάλκος γεννήθηκε το 1950 στα Tρόπαια Aρκαδίας. Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Aθηνών, δίδαξε σε σχολεία της Aρκαδίας, του Πειραιά και της Aθήνας. Tο 1994 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα:Tα κεφάλαια τέχνης των σχολικών βιβλίων Iστορίας και η διδασκαλία τους. Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε εκπαιδευτικά περιοδικά με θέματα που αφορούν κυρίως σε ζητήματα διδακτικής των φιλολογικών μαθημάτων και συμμετείχε στη συγγραφή σχολικών βιβλίων Iστορίας. Σήμερα υπηρετεί ως σχολικός σύμβουλος φιλολόγων στην Aθήνα και διδάσκει το μάθημα Σχολείο-Mουσείο σε φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής Aθηνών.