«Ιστορία στην κόψη του χρόνου» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Ιστορία στην κόψη του χρόνου

Ιστορία στην κόψη του χρόνου
  • ISBN: 960-03-2689-4
  • eudoxus logo Εύδοξος: 12868237
  • σελ. 96
  • 1 Μαρτίου 2000
  • € 6,36

Περίληψη

Nα παρακολουθήσουμε την νέα εποχή ενεργά στον ρυθμό της είναι θέμα ζωής και θανάτου. Σε μια τέτοια επιλογή έγκειται το αυθεντικό περιεχόμενο του εκσυγχρονισμού. Δεν ενδιαφέρει να συμβαδίσουμε επιφανειακώς με την εποχή μας, ενδιαφέρει να μετάσχουμε στην λέσχη των δημιουργών του χρόνου, να τον ανοίγουμε διαρκώς με τις πρωτοβουλίες μας και τις επιλογές μας.

Βιογραφικά στοιχεία

Στέλιος Ράμφος

Ο Στέλιος Ράμφος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Μεταξύ άλλων έχει δημοσιεύσει μελέτες για τον Πλάτωνα (Φιλοσοφία Ποιητική), τον Αριστοτέλη (Μίμησις εναντίον μορφής), τον Οιδίποδα Τύραννο (Το αίνιγμα και η μοίρα), τους ασκητές της ερήμου (Πελεκάνοι ερημικοί).
Προσφάτως κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Αρμός τη συλλογή άρθρων και δοκιμίων του Μία καλοκαιρινή ευτυχία τρίζει.