«Εκπαιδευτική τεχνολογία» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Εκπαιδευτική τεχνολογία

Μέσα, υλικά, διδακτική χρήση και αξιοποίηση

Εκπαιδευτική τεχνολογία
  • ISBN: 960-03-2603-7
  • eudoxus logo Εύδοξος: 16765
  • σελ. 270
  • 13 Απριλίου 1999
  • € 15,90

Περίληψη

Εκπαιδευτική τεχνολογία: μια σχετικά πρόσφατη έννοια, που περιγράφει μια νέα επιστήμη, δυναμική, που αποκτά συνεχώς νέο περιεχόμενο και εξελίσσεται σε συνάρτηση με ό,τι νέο εμφανίζεται στους διάφορους τομείς της τεχνολογίας, αλλά και στην εκπαιδευτική θεωρία και στον προβληματισμό για αποτελεσματική διδασκαλία και ουσιαστική μάθηση. Τι είναι όμως η εκπαιδευτική τεχνολογία; Ποιες είναι οι απαρχές της έννοιας αυτής; Ποιες εξελίξεις σηματοδότησαν την εμφάνιση και εξέλιξη της σύγχρονης έννοιας της εκπαιδευτικής τεχνολογίας; Ποια είναι τα κύρια στοιχεία τα οποία απαρτίζουν το περιεχόμενό της; Τι σημαίνει στην πράξη εκπαιδευτική τεχνολογία; Πιο συγκεκριμένα, τι θα πρέπει να γνωρίζει ένας εκπαιδευτικός της πράξης για να αξιοποιεί την εκπαιδευτική τεχνολογία; Πώς μπορεί να επιλέγει και να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα αλλά και το ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό; Πώς μπορεί να δρα και να οργανώνει τις δραστηριότητες των μαθητών, προκειμένου να διευκολύνει την παρουσίαση και επεξεργασία της νέας πληροφορίας στην τάξη; Πώς πρέπει να σχεδιάζει και να παράγει διδακτικό υλικό και να αξιοποιεί τα διάφορα τεχνικά μέσα για να προωθεί την ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά; Πώς μπορεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες και τεκμηριωμένες απόψεις για τη μάθηση; Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να δώσει απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα.

Βιογραφικά στοιχεία

Χριστίνα Σολομωνίδου

Η Χριστίνα Σολομωνίδου είναι φυσικός και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές (DEA και διδακτορικό) στο Πανεπιστήμιο Paris 7, στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας. Έχει υπηρετήσει για μια εικοσαετία τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγήτρια σε γυμνάσια και λύκεια και ως σχολική σύμβουλος φυσικών. Τώρα είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Επί σειρά ετών έχει ασχοληθεί με την εκπαιδευτική τεχνολογία, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα που διερευνούν τους στόχους, την εφαρμογή και τα πρότυπα εισαγωγής και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.