«Εκκλησίες στην Κωνσταντινούπολη / Churches in Constantinople - Istanbul» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Εκκλησίες στην Κωνσταντινούπολη / Churches in Constantinople - Istanbul

Ζώντα μνημεία της Ορθοδοξίας / Living Monuments of Orthodoxy

Εκκλησίες στην Κωνσταντινούπολη / Churches in Constantinople - Istanbul
  • ISBN: 960-03-2590-1
  • Δίγλωσση έκδοση
  • σελ. 208
  • 21 Νοεμβρίου 2000
  • Εξαντλήθηκε

Βιογραφικά στοιχεία

Νίκος Γκίνης / Nikos GhinisΚωνσταντίνος Στράτος / Constantinos Stratos