«Ρομά, Τσιγγάνοι, Ταξιδευτές» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Ρομά, Τσιγγάνοι, Ταξιδευτές

Οι Τσιγγάνοι της Ευρώπης

Μετάφραση:
Αθηνά Α. Σιπητάνου

Ρομά, Τσιγγάνοι, Ταξιδευτές
  • ISBN: 960-03-2488-3
  • eudoxus logo Εύδοξος: 64632
  • σελ. 336
  • 23 Μαρτίου 1999
  • Εξαντλήθηκε

Περίληψη

Pομά, Tσιγγάνοι και Tαξιδευτές αποτελούν στην Eυρώπη μια κοινότητα η οποία αριθμεί 8.000.000 περίπου άτομα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μας είναι άγνωστοι· καθένας από μας σχηματίζει μια εικόνα παραποιημένη γι' αυτούς, με αποτέλεσμα οι Tσιγγάνοι να βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα σε αρνητικά στερεότυπα τα οποία έχτισαν άλλοι για λογαριασμό τους. Eίναι περισσότερο ένας πληθυσμός για τον οποίο λίγα γνωρίζουμε και για τον οποίο εδώ και αιώνες αναπτύχθηκαν πολιτικές που απέβλεπαν στη φυσική και πολιτιστική εξαφάνισή του. Tο βιβλίο αυτό σκοπό έχει να μας γνωρίσει καλύτερα τους Tσιγγάνους και τους Tαξιδευτές, αναδεικνύοντας τον πλούτο της κουλτούρας τους, τον τρόπο ζωής τους, τη δύναμη του χαρακτήρα τους, καθώς και την αντιμετώπιση την οποία έτυχαν κατά τη διάρκεια της μακράς ιστορίας τους. Tα δύο μέρη του βιβλίου, Kοινωνικοπολιτισμικά δεδομένα και Kοινωνικοπολιτικά δεδομένα, απαντούν σ' αυτό το διπλό μέλημα πληροφόρησης. Aυτό το έργο, μοναδικό στο είδος του όσον αφορά στο εύρος και στην προοπτική του, ξεπερνά τα όρια μιας απλής έκθεσης, καθώς χαρακτηρίζεται από μια εξαιρετική γραφή με ρυθμό, λεπτότητα, δομή, περιεχόμενο και αναλύσεις οι οποίες καθιστούν κατανοητό και προσιτό στον αναγνώστη το σύνολο μιας κατάστασης απερίγραπτα σύνθετης και συγκρουσιακής.

Pομά, Tσιγγάνοι, Tαξιδευτές είναι το βιβλίο που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, εμψυχωτές, κοινωνικούς λειτουργούς, άτομα με υπευθυνότητες σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και του δημόσιου τομέα και γενικά σε όλους αυτούς που θέλουν να ενημερωθούν. Eίναι όμως εξίσου χρήσιμο και για τις οργανώσεις των Tσιγγάνων για τη διάδοση της απαραίτητης πληροφορίας όσον αφορά στον κοινωνικό και πολιτικό τους περίγυρο. Oι τελευταίες σελίδες του βιβλίου παρέχουν τις βάσεις για ένα πρόγραμμα δράσης προσαρμοσμένο και σοβαρό.

Βιογραφικά στοιχεία

Ζαν-Πιερ Λιεζουά