«Αναμνήσεις (1867-1957)» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Αναμνήσεις (1867-1957)

Σελίδες από την ιστορία της νεώτερης ιατρικής στην Ελλάδα

Μακέτα εξωφύλλου: Μαρία Κωνσταντακάκη

Αναμνήσεις (1867-1957)
  • ISBN: 960-03-1326-1
  • σελ. 416
  • 8 Μαΐου 1995
  • Εξαντλήθηκε

Περίληψη

Ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο στο οποίο με τις προσωπικές καταθέσεις συνυπάρχει και μία σωρεία πληροφοριών γενικότερου ενδιαφέροντος, πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από μια περιοχή της επιστήμης και μια εποχή η οποία, ενώ δεν απέχει πολύ, εντούτοις μιλάει για ανθρώπους, πράγματα, καταστάσεις και γεγονότα τα οποία σημάδεψαν τον τόπο και που μοιάζουν ωστόσο μακρινά. Η μαρτυρία αυτή τα φέρνει πάλι κοντά μας. Ο Μ. Γερουλάνος συνέβαλε αποφασιστικά στην βελτίωση και διαμόρφωση των ιατρικών, νοσηλευτικών και εκπαιδευτικών πραγμάτων στην ιατρική της Ελλάδας της περιόδου 1900-1950. Στις Αναμνήσεις του εξιστορεί την δημιουργική ζωή του, από τον καιρό των σπουδών του κοντά στους μεγαλύτερους καθηγητές της ιατρικής στην Γερμανία του τέλους του περασμένου αιώνα, την θεαματική του εξέλιξη, την συμμετοχή του στην δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης των έως τότε σε καθυστέρηση ευρισκομένων χειρουργείων των νοσοκομείων, την δημιουργική του παρέμβαση στην βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας τους και την επίδρασή του στους νέους επιστήμονες που δίδαξε στο Πανεπιστήμιο. Κι ακόμη, τους αγώνες του για την πρόοδο της επιστήμης και του πνεύματος, την πολιτική του σταδιοδρομία και την εθελοντική του συμμετοχή στους πολέμους. Οι αναμνήσεις αυτές δρουν ως υπομνήσεις για όσους ξέχασαν ή δεν έμαθαν τι σημαίνει να εργάζεσαι για το κοινωνικό σύνολο, να προσφέρεις για την ανακούφιση του πόνου, να βλέπεις μπροστά προσβλέποντας για το καλύτερο. «Ευαγγελισμός», Δημοτικό Νοσοκομείο, Λαϊκό Νοσοκομείο, «Σωτηρία», Ιατρική Σχολή, Ιδιωτική Κλινική, διεθνή και ελληνικά συνέδρια, Ακαδημία, το Γερουλάνειον Ίδρυμα και πλείστα άλλα ενδιάμεσα έργα και επιτεύγματα είναι τα κεφάλαια τα οποία προσγράφονται στην ιστορία της νεώτατης χειρουργικής, της νοσοκομειακής περίθαλψης και της ιατρικής επιστήμης στην Ελλάδα. Η ιστορία μιας προσωπικότητας, με ευρύτατη απήχηση, επιβολή και κύρος, διηγημένη με θέρμη και αμεσότητα, ζωντανή, αποκαλυπτική, πλούσια σε πληροφορίες και γνώσεις, η οποία συνθέτει το πρότυπο του ανθρώπου-ανθρωπιστή, του ανθρώπου-δημιουργού.

Βιογραφικά στοιχεία

Μαρίνος Γερουλάνος

Ο Μαρίνος Γερουλάνος (1867-1960) υπήρξε μείζων μορφή της ιατρικής των πέντε πρώτων δεκαετιών του αιώνα μας. Διακεκριμμένος χειρουργός, πανεπιστημιακός καθηγητής και ακαδημαϊκός, συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη της χειρουργικής στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα ανέπτυξε εξαιρετική κοινωνική και επιστημονική δράση. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου, έγινε σε νεαρή ηλικία διδάκτωρ και άρχισε την σταδιοδρομία του στην Γερμανία. Ήταν ήδη καθηγητής του Πανεπιστημίου του Κιέλου όταν, το 1902, καλεσμένος από την βασίλισσα Όλγα, επανέκαμψε στην Ελλάδα όπου επρόκειτο να λάμψει στο πεδίο της ειδικότητάς του αλλά και στους ιατρικούς χώρους ευρύτερα και να καταστεί διεθνώς προσωπικότητα κύρους. Ανέλαβε την διεύθυνση, αρχικά, του χειρουργικού τμήματος του «Ευαγγελισμού», το οποίο οργάνωσε σε νέες βάσεις, ενώ παράλληλα δίδασκε ως τακτικός καθηγητής της χειρουργικής παθολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και στους δύο τομείς ανέπτυξε εξαιρετική δραστηριότητα. Το 1917, για πολιτικούς λόγους, απολύθηκε από το Πανεπιστήμιο και αποφασίζει να πολιτευθεί εκλεγείς βουλευτής Κεφαλληνίας, της ιδιαίτερης πατρίδας του. Το 1922 επανήλθε στην καθηγητική έδρα. Έως το τέλος της ζωής του είχε αναπτύξει πλήρη δράση ως διευθυντής της χειρουργικής κλινικής στο Νοσοκομείο «Ελπίς» και στην αντίστοιχη του Λαϊκού. Διετέλεσε πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών και υπήρξε ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Το 1940 έγινε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Ίδρυσε το Γερουλάνειον Ίδρυμα, συμμετέσχε εθελοντικά σε όλους τους πολέμους από το 1912 μέχρι το 1945 και διοργάνωσε και διοίκησε πολλά στρατιωτικά νοσοκομεία. Συνέγραψε πολλά επιστημονικά έργα. Το πρότυπο του επιστήμονα, του κοινωνικού αγωνιστή, του ανθρωπιστή.