«Μια σύντομη Ιστορία του ελληνικού πολιτισμού» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Μια σύντομη Ιστορία του ελληνικού πολιτισμού

Στο εξώφυλλο ο δίσκος της Φαιστού.
Στο φόντο: Σπ. Παπαλουκάς, «Θάλασσα της Πάρου» (λεπτομέρεια)

Μια σύντομη Ιστορία του ελληνικού πολιτισμού
  • ISBN: 960-03-1031-9
  • eudoxus logo Εύδοξος: 16969
  • σελ. 192
  • 12 Μαρτίου 1997
  • € 15,90

Περίληψη

Πρόθεση της σύντομης αυτής Iστορίας του Eλληνικού Πολιτισμού είναι να δοθεί μια συνοπτική εικόνα της καλλιτεχνικής έκφρασης μέσα στον ελληνικό γεωγραφικό χώρο, ως μία από τις πολλαπλές και σημαντικές εκδηλώσεις της ανθρώπινης δημιουργίας.

Βιογραφικά στοιχεία

Αγγελική Βόρνινγκ