«Νηπιαγωγείο - Βιβλίο εργασίας 2» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Νηπιαγωγείο - Βιβλίο εργασίας 2

Αγωγή και νοητική ανάπτυξη του νηπίου

Εικονογράφηση: Άντα Γανώση
Νηπιαγωγείο - Βιβλίο εργασίας 2
  • ISBN: 960-03-1021-1
  • σελ. 32
  • 18 Μαΐου 1993
  • € 6,36

Περίληψη

Το Νηπιαγωγείο – Βιβλίο εργασίας αποτελείται από τρία τεύχη που καλύπτουν αντίστοιχα τρεις τομείς, οι οποίοι διδάσκονται συγχρόνως, σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου του ΥΠΕΠΘ (Βιβλίο Δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο, ΟΕΔΒ). Είναι βιβλία εργασίας, όπου τα παιδιά αναπτύσσουν πολυποίκιλες δραστηριότητες, όπως:

Οι τομείς που αναπτύσσονται στο κάθε ένα από τα τρία τεύχη είναι:

1: ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΟΥ

(Αμφιπλευρικότητα, Λεπτή κινητικότητα, Αντίληψη του χώρου, Αντίληψη του χρόνου)

2: ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΟΥ

(Διακρίσεις ως προς το χρώμα, μέγεθος, σχήμα, μορφή, βάρος, σύσταση της ύλης, οσμή, γεύση)

3: ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΩΝ)

(Προμαθητικό στάδιο: χωροχρονικές σχέσεις, συγκρίσεις και εκτιμήσεις μεγεθών, ομαδοποιήσεις και ταξινομήσεις αντικειμένων, διατάξεις αντικειμένων, αντιστοιχίσεις αντικειμένων, έννοια της πληθικότητας μέσα από τις αντιστοιχίσεις, δραστηριότητες προσέγγισης των αριθμών 1, 2, 3, 4, 5, απαρίθμηση αντικειμένων, Πρόσθεση-Αφαίρεση: μία πρώτη προσέγγιση, Πολλαπλασιασμός-Διαίρεση: μία πρώτη προσέγγιση, Προαναγνωστικό-Προγραφικό στάδιο, Δεξιότητες – Δημιουργικές δραστηριότητες)

Βιογραφικά στοιχεία

Ειρήνη Καμαράτου-ΓιαλλούσηΒιβλιογραφία