«Δημοτικά δίστιχα και γυρίσματα» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Δημοτικά δίστιχα και γυρίσματα

Επιμέλεια-Πρόλογος-Εκλογή-Σημειώσεις

Στο εξώφυλλο: Λεπτομέρεια από μεταξωτό κέντημα (Μουσείο Μπενάκη). Μακέτα Γιάννης Λεκκός.

Δημοτικά δίστιχα και γυρίσματα
  • ISBN: 960-03-0317-7
  • σελ. 208
  • 4 Ιανουαρίου 1989
  • € 7,42

Περίληψη

Η πρόχειρη αναστροφή μας με τα νεοελληνικά δημοτικά δίστιχα και τα γυρίσματα δε μας αφήνει να δούμε τη μεγάλη τους γλωσσική και ποιητική αξία. Η ανθολόγηση αυτή έγινε με στόχο την εξασφάλιση ουσιαστικής μελέτης αυτής της σπουδαίας ποιητικής μορφής, ώστε να φανεί ότι ο λαϊκός άνθρωπος, δηλαδή δυναμικά ο καθένας μας, είναι ενεργητικός φορέας και δημιουργός, μαζί, ενός πολιτισμού που περιέχει ό,τι είναι δυνατό να παραγάγει η ανθρώπινη δημιουργικότητα. Αυτό φαίνεται αμέσως με την καλή μελέτη των δίστιχων και των γυρισμάτων, που δεν πρέπει να αποκόπτονται απ' το δημοτικό τραγούδι.

Βιογραφικά στοιχεία

Σωκράτης Λ. ΣκαρτσήςΒιβλιογραφία