Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου | Εκδόσεις ΚαστανιώτηΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝ

ΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩABCDEFGHIJKLM

NOPQRSTUVWXYZ

Συγγραφείς

Βιογραφικά και βιβλιογραφικά στοιχεία που συνθέτουν το πορτραίτο των σημαντικότερων εκπροσώπων της σύγχρονης ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας.

Οι Έλληνες αναγνώστες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν όχι μόνο καταξιωμένους και βραβευμένους συγγραφείς, αλλά και νέους δημιουργούς που έχουν κάτι σημαντικό να πουν — και το λένε με τον καλύτερο τρόπο.

Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου

O Kύκλος του Eλληνικού Παιδικού Bιβλίου είναι σωματείο πολιτιστικό, μη κερδοσκοπικό, με μέλη συγγραφείς, εικονογράφους, εκπαιδευτικούς, βιβλιοθηκάριους, εκδότες και άτομα που ενδιαφέρονται για την προώθηση του καλού παιδικού βιβλίου και έμπρακτα το αποδεικνύουν. Στόχος του Kύκλου είναι να αναπτύξει και να προωθήσει τη λογοτεχνία για παιδιά. O Kύκλος του Eλληνικού Παιδικού Bιβλίου είναι το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Oργάνωσης Bιβλίων για τη Nεότητα (International Board on Books for Young People - I.B.B.Y.). H I.B.B.Y. είναι διεθνής πολιτιστικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικός, με στόχο την προώθηση της Παιδικής Λογοτεχνίας σε όλο τον κόσμο. Eνεργεί μέσω των εθνικών τμημάτων της σε 60 περίπου χώρες-μέλη και σε συνεργασία με την UNESCO, τη UNICEF, τη Διεθνή Eπιτροπή Bιβλίου, τη Διεθνή Oμοσπονδία Bιβλιοθηκαρίων και Bιβλιοθηκών (IFLA) και το Διεθνή Σύνδεσμο Aναγνωστικότητας (IRA).

Από τις Εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφορούν: