Γιώργος Πλειός | Εκδόσεις ΚαστανιώτηΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝ

ΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩABCDEFGHIJKLM

NOPQRSTUVWXYZ

Συγγραφείς

Βιογραφικά και βιβλιογραφικά στοιχεία που συνθέτουν το πορτραίτο των σημαντικότερων εκπροσώπων της σύγχρονης ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας.

Οι Έλληνες αναγνώστες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν όχι μόνο καταξιωμένους και βραβευμένους συγγραφείς, αλλά και νέους δημιουργούς που έχουν κάτι σημαντικό να πουν — και το λένε με τον καλύτερο τρόπο.

Γιώργος Πλειός

Ο Γιώργος Πλειός διδάσκει στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ παράλληλα διευθύνει το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ. Κατά το παρελθόν δίδαξε στα Πανεπιστήμια Κρήτης και Ιωαννίνων. Έχει συγγράψει τις εξής μελέτες: Τα «εθνικά θέματα» στη δίνη των ΜΜΕ (Σιδέρης, 2011· με τον Χ. Φραγκονικολόπουλο), Πολιτισμός της εικόνας και εκπαίδευση (Πολύτροπον, 2005), Ο λόγος της εικόνας: Ιδεολογία και πολιτική (Παπαζήσης, 2001), Κινούμενη εικόνα και καλλιτεχνική επικοινωνία (Δελφίνι, 1993). Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 40 επιστημονικές εργασίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με κυριότερες, κατά τα τελευταία 5 χρόνια, τις εξής: «Η ενημέρωση στην blogόσφαιρα: Νέο μέσο – παλιές λογικές;», «Fame and symbolic value in celebrity activism and diplomacy», «Publicity and private life within the Greek blogosphere» (με άλλους), «En Blogs: Από το διαδίκτυο στην blogόσφαιρα», «Ο πολιτισμός των ειδήσεων», «News and views about Europe in Greece», «Election news coverage in Greece: Between two logics» (με τον Ν. Δεμερτζή), «Η προβολή των πολιτικών θεσμών από τις τηλεοπτικές ειδήσεις» (με τον Σ. Παπαθανασόπουλο), «Περιεχόμενο και ποιότητα της τηλεοπτικής ενημέρωσης» κ.ά. Επίσης έχει παρουσιάσει περισσότερες από 40 επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά συνέδρια, ενώ έχει πραγματοποιήσει ως επιστημονικός υπεύθυνος περισσότερες από 20 έρευνες για τα ΜΜΕ. Απόψεις του φιλοξενούνται τακτικά σε ελληνικά και ξένα ΜΜΕ. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στον ευρύτερο χώρο της κοινωνιολογίας των ΜΜΕ και, ειδικότερα, των εικονιστικών μέσων, ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολείται ερευνητικά και συγγραφικά με τις ειδήσεις.

Από τις Εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφορούν:

Συνεντεύξεις

facebook