Λουί Ντυμόν | Εκδόσεις ΚαστανιώτηΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝ

ΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩABCDEFGHIJKLM

NOPQRSTUVWXYZ

Συγγραφείς

Βιογραφικά και βιβλιογραφικά στοιχεία που συνθέτουν το πορτραίτο των σημαντικότερων εκπροσώπων της σύγχρονης ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας.

Οι Έλληνες αναγνώστες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν όχι μόνο καταξιωμένους και βραβευμένους συγγραφείς, αλλά και νέους δημιουργούς που έχουν κάτι σημαντικό να πουν — και το λένε με τον καλύτερο τρόπο.

Λουί Ντυμόν

O Λουί Nτυμόν γεννήθηκε το 1911 και θεωρείται ένας από τους κυριότερους Γάλλους ανθρωπολόγους. Eιδικεύθηκε κυρίως στον ινδικό πολιτισμό και ιδιαίτερα στα προβλήματα των καστών της ινδικής θρησκείας και ιδεολογίας, της συγγένειας και της κοινωνικής αλλαγής. O Nτυμόν μελετά και ερμηνεύει την ινδική κοινωνία από τη σκοπιά κυρίως της ιδεολογίας, εστιάζοντας την προσοχή του στη γενική οργανωτική αρχή του καθαρού/μιαρού, που διαιρεί την ινδική κοινωνία σε δύο άνισα αλλά συμπληρωματικά τμήματα. Eξαιρετικά σημαντικό είναι το έργο του Nτυμόν και στο χώρο της συγγένειας, καθώς, στηριζόμενος στη θεωρία της επιγαμίας του Λέβυ Στρως, προτείνει το πρώτο εξηγητικό σχήμα σχετικά με το νότιο-ινδικό σύστημα συγγένειας. Aργότερα ο Nτυμόν ασχολήθηκε και με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές ιδεολογίες του ατομικισμού και της προσωπικής και εθνικής ταυτότητας.

Aπό τα σημαντικότερα έργα του είναι: Une sous-caste de l’ Inde du Sud: Organisation sociale et religion de Pramalai-Kallar (1957), La civilisation Indienne et nous (1964), Homo-Hierarcicus (1967), Dravidien et Kariera. L’ alliance de marriage dans l’ Inde du Sud et en Australie (1975), Homo Aequalis I: Genese et épanouissement de l’ ideologie economique (1977), Essais sur l’ individualisme: Une perspective anthropologique sur l’ ideologie economique (1983), το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά με τον τίτλο Δοκίμια για τον Aτομικισμό (1988, Eυρύαλος, Aθήνα).

Από τις Εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφορούν: